نمونه ترجمه متون و مقالات گوناگون

فایل مربوطه به هر زبان را دانلود نمایید و با دقت بررسی کنید.

پس از برسی ترجمه خود را با خیالی آسوده ثبت کنید.

برای اطلاع از کیفیت و نگارش ترجمه های صورت گرفته در مجموعه می توانید روی گزینه های بالا کلیک کنید و قسمت هایی از ترجمه ها که برای مشتری انجام پذیرفته را مشاهده نمایید

 علت اینکه قسمت هایی از متن به عنوان نمونه  قرار گرفته  این است که ما نسبت به حفظ و عدم نشر ترجمه ها مسئول هستیم و تنها قسمتی را با رضایت کارفرما که کار ترجمه برای او انجام شده  را در سایت قرار داده ایم.