لیست قیمت و تعرفه ترجمه 

قیمت گذاری برمبنای تعداد کلمات می باشد تا اجحافی در حق مترجم و مشتری ایجاد نشود. در قیمت گذاری صفحه ای ممکن است صفحه 100 کلمه باشد( به علت وجود شکل و نمودار و…) یا ممکن است 1000 کلمه باشد (دو ستون با فونت ریز) پس نتیجه می گیریم بهترین و دقیق ترین قیمت گذاری برمبنای کلمه می باشد.

قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی

هزینه چاپ کتاب

یک صفحه (شامل 250 کلمه) 37500 تومان

فقط مجوز و چاپ به تعداد 10 عدد(برای کتاب 100 صفحه ای)   4 الی 5 میلیون

در صورت نیاز به موارد زیر هزینه اضافه میشود

نوشتن متن کتاب

ترجمه متن کتاب

ویراستاری

صفحه آرایی

طراحی جلد

تغییر قطع کتاب

تغییر صفحات کتاب

ترجمه فوری

مترجم به طور معمول حدود 1200 کلمه در روز ترجمه می کند .در قیمت گذاری زمان و قیمت برای شما ارسال می شود در صورتی که شما بخواهید در زمان کوتاهتری ترجمه انجام شود بین 40 تا 80% به مبلغ ترجمه شما افزوده می شود.

ترجمه فیلم

قیمت گذاری ترجمه فیلم بر مبنای دقیقه می باشد که لیست قیمت و توضیحات در زیر آمده است

[WPSM_AC id=8362]