لیست قیمت ترجمه 

قیمت گذاری برمبنای تعداد کلمات می باشد تا اجحافی در حق مترجم و مشتری ایجاد نشود. در قیمت گذاری صفحه ای ممکن است صفحه 100 کلمه باشد( به علت وجود شکل و نمودار و…) یا ممکن است 1000 کلمه باشد (دو ستون با فونت ریز) پس نتیجه می گیریم بهترین و دقیق ترین قیمت گذاری برمبنای کلمه می باشد.

تخصصی ویژه

هر کلمه 40 تومان

⭐⭐⭐⭐⭐

تخصصی

هر کلمه 25 تومان

⭐⭐⭐⭐

عمومی

هر کلمه 18 تومان

⭐⭐⭐

دانشجویی

۱۵ هر کلمه تومان

⭐⭐

 
مترجم رشته تخصصی و باتجربهمترجم رشته تخصصی و باتجربهمترجم عمومی و ارزیابی شدهمترجم تازه‌کارسطح مترجم
گارانتی زمان تحویل

1 ماه

7 روز

2 روز

1 روزگارانتی کیفیت
پشتیبانی  
تایپ رایگان
تخفیف حجمی
تحویل بخش به بخش
پرداخت اقساطی
رفع مشکل توسط مترجم
بازخوانی مترجم اول
بازخوانی مجدد توسط مترجم دیگر

مناسب برای متون حساس، مقالات بین المللی، مجلات،

متون شرکتی و بازرگانی، قراردادها و ترجمه کتاب

مناسب برای متون تخصصی و علمی، پروژه،

تمرین‌های دانشگاهی، پایان‌نامه و محتوای وب‌سایت

مناسب برای مطالعه متون عمومی و غیر تخصصی

مناسب برای ارائه‌های دانشجویی و متون با حساسیت پایینکاربرد

تخصصی ویژه

هر کلمه 120 تومان

⭐⭐⭐​⭐​⭐​

تخصصی

هر کلمه 83 تومان

⭐⭐​⭐⭐

عمومی

هر کلمه 35 تومان

⭐⭐

 
مترجم رشته تخصصی و باتجربهمترجم رشته تخصصی و باتجربهمترجم عمومی و ارزیابی شدهسطح مترجم
گارانتی زمان تحویل

6ماه

۱ ماه

گارانتی کیفیت
پشتیبانی
تایپ رایگان
تخفیف حجمی
تحویل بخش به بخش
پرداخت اقساطی
رفع مشکل توسط مترجم
بازخوانی مترجم اول
بازخوانی مجدد توسط مترجم دیگر
محرمانگی و حفظ حریم خصوصی

مناسب برای متون حساس، مقالات بین المللی، مجلات،

متون شرکتی و بازرگانی، قراردادها و ترجمه کتاب

مناسب برای متون تخصصی و علمی، پروژه،

تمرین‌های دانشگاهی، پایان‌نامه و محتوای وب‌سایت

مناسب برای مطالعه متون عمومی و غیر تخصصی

کاربرد
 

ترجمه فوری

مترجم به طور معمول حدود 1200 کلمه در روز ترجمه می کند .در قیمت گذاری زمان و قیمت برای شما ارسال می شود در صورتی که شما بخواهید در زمان کوتاهتری ترجمه انجام شود بین 40 تا 80% به مبلغ ترجمه شما افزوده می شود.

ترجمه عربی به فارسی

کلمه ای
  • عمومی 40 تومان
  • تخصصی 90 تومان
ترجمه پارس 68

ترجمه فارسی به عربی

کلمه ای
  • عمومی 50 تومان
  • تخصصی 110 تومان
ترجمه پارس 68

ترجمه فیلم

قیمت گذاری ترجمه فیلم بر مبنای دقیقه می باشد که لیست قیمت و توضیحات در زیر آمده است

اشتراک گذاری