لیست قیمت و تعرفه ترجمه 

قیمت گذاری برمبنای تعداد کلمات می باشد تا اجحافی در حق مترجم و مشتری ایجاد نشود. در قیمت گذاری صفحه ای ممکن است صفحه 100 کلمه باشد( به علت وجود شکل و نمودار و…) یا ممکن است 1000 کلمه باشد (دو ستون با فونت ریز) پس نتیجه می گیریم بهترین و دقیق ترین قیمت گذاری برمبنای کلمه می باشد.

قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی

یک صفحه (شامل 250 کلمه) 10000 تومان

یک صفحه (شامل 250 کلمه) 12500 تومان

یک صفحه (شامل 250 کلمه) 20000 تومان

یک صفحه (شامل 250 کلمه) 30000 تومان

تفاوت ترجمه تخصصی با ویژه

ترجمه دانشجویی: این ترجمه توسط مترجم تازه کار و دانشجو رشته زبان انگلیسی انجام میشود.مناسب برای متون ساده

ترجمه متوسط: این ترجمه توسط مترجمی که چندین مقاله عمومی را ترجمه کرده – مناسب برای متون عمومی

ترجمه تخصصی: این ترجمه توسط مترجم متخصص با موضوع مقاله انجام میشود. مناسب برای متون علمی و دانشگاهی و پایان نامه ها

ترجمه ویژه: توسط دو مترجم متخصص انجام میشود. مترجم دوم بعد از ترجمه توسط مترجم اول آن را بازبینی میکند. مناسب برای متون با حساسیت بالا،مقالات بین المللی و قراردادها و ترجمه کتاب

نحوه محاسبه هزینه ترجمه:

تعداد کلمات متن * هزینه هر کلمه = قیمت کل ترجمه

ترجمه فوری

مترجم به طور معمول حدود 1200 کلمه در روز ترجمه می کند .در قیمت گذاری زمان و قیمت برای شما ارسال می شود در صورتی که شما بخواهید در زمان کوتاهتری ترجمه انجام شود بین 40 تا 80% به مبلغ ترجمه شما افزوده می شود.

ترجمه فیلم

قیمت گذاری ترجمه فیلم بر مبنای دقیقه می باشد که لیست قیمت و توضیحات در زیر آمده است

[WPSM_AC id=8362]