post

کسی که می خواهد مترجم خوبی شود علاوه بر تسلط کامل

بر واژگان زبان انگلیسی باید بر قواعد و گرامر زبان انگلیسی هم مسلط باشد زیرا  افرادی که فقط به حفظ لغات انگلیسی پرداخته اند و پایه گرامر خود را تقویت نکرده اند نمی توانند ترجمه با کیفیتی را ارائه دهند.

ترجمه

ترجمه

نکاتی در مورد گرامر زبان انگلیسی

نکاتی در مورد گرامر زبان انگلیسی

دستور زبان و یا همان گرامر زبان انگلیسی مجموعه قواعد و مقرراتی می باشد که برای درست خواندن، درست نوشتن، درست گفتن و ایجاد رابطه صحیح بین کلمات می باشد. بنابراین اهمیت دستور زبان را زبان انگلیسی نمی توان نادیده گرفت در واقع چیزی که مهارت شما را در زبان نشان می دهد، رعایت قواعد دستوری و گرامر است که متأسفانه بسیاری از زبان اموزان از ان غفلت می کنند. پرداختن به همه نکات گرامری زبان انگلیسی زمان زیادی را می طلبد بنابراین به چند نمونه از

نکاتی در مورد گرامر زبان انگلیسی بسنده می کنیم.

در مورد کلمه agree که برای اعلام موافقته بیشتر افراد هنگام استفاده از این لغت دچار اشتباه می شوند. یعنی وقتی می خواهند بگویند” من با شما موافقم” می گویند: I am agree with u’  “در حالی که نیازی به استفاده از فعل کمکی am نیست. زیرا خود agree یک فعل است. بنابراین باید بگوییم

I agree with u””.

مورد بعدی در مورد 4 کلمه when , since , as ,whether می باشد.

When دو کاربرد عمده دارد:

  1. وقتی دو عمل به صورت همزمان در حال انجام بوده باشند…….یعنی وقتی یکی از اون ها به صورت استمراری انجام میشده، عمل دیگر رخ داده باشد

When she was cooking ,she burnes  her finger

  1. وقتی دو عمل به صورت متعاقب(پس از هم) انجام شوند.

Since he was hungry ,he went to the restaurant

as   چهارکاربرد عمده دارد:

  1. به معنای” وقتی که ” هست و برای بیان دو عملی که به صورت همزمان انجام می شوند.

as she was driving to home , she had an accidebt

  1. به معنای”زیرا” و” از آنجایی”

as it is raining,we can’t go out

  1. به معنای ” همان طور” و برای بیان دو عملی که به صورت هماهنگ و متناسب انجام می شوند.

as I continued reading the book, I enjoyed more and more

  1. برای ساختن صفات تساوی با قیدهای حالت تساوی

he types carefully as u do

whether……or    

به معنای ” چه …چه …” یا ” خواه …خواه”

I will go to visit them , whether u come or not

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.