post

Oxford Word Skills

نحوه مطالعه کتاب Oxford Word Skills : کتاب آموزش لغت آکسفورد ورد اسکیل ، با توجه به گروه مخاطب، نحوه مطالعه متفاوتی دارد. به عنوان مثال، زبان آموزانی که تصمیم دارند از این کتاب به صورت خود آموز استفاده نمایند، می بایست به صورت بخش به بخش به مطالعه این کتاب پرداخته و تمرین های متوالی آن را پس از اتمام هر درس ، به صورت کامل انجام دهند تا از صحت یادگیری خود اطمینان یابند.

بیشتر بخوانید