post

ترجمه بعنوان نمونه ای از فلسفه

ترجمه بعنوان نمونه ای از فلسفه : فلسفه غربی گفتمان سنتی در زمینه ترجمه ندارد. در حقیقت، اصطلاح ترجمه در بیشتر دانشنامه ها و واژه نامه های تخصصی وجود ندارد. این مفهوم تقریبآ هیچ نقشی در گفتمان یونان ایفا نمی کند و به نظر میرسد کمی در طول قرنها برای رفع ابهامات انجام شده است.

بیشتر بخوانید

post

اخلاق ترجمه

اخلاق حرفه ای ترجمه بطور سنتی بعنوان یک روش غیر مترقی تعریف شده است که در آن مترجم معنای متن منبع را تحریف می کند.

بیشتر بخوانید

post

حق نشر کتاب

با حق نشر کتاب خارجی چکار کنیم

وقتی ناشر حق امتیاز یک اثر را از مولف آن خریداری میکند ، زیر نظر قانون کپی رایت یا حق تکثیر قرار میگیرد.

بیشتر بخوانید

post

هوش مترجم

هوش مترجم : در ابتدای بحث، این سؤال را میتوان مطرح کرد که چگونه مترجم  میتواند از کارش لذت ببرد، درحالی که از میزان کیفیت ترجمه کم نکند؟

بیشتر بخوانید

post

یادگیری مترجم

سبک های یادگیری مترجم : ترجمه یک فعالیت هوشمندانه است اما از چه نوع هوشی استفاده می کند؟ هاوارد گاردنر[1] مدیر پروژه صفر در دانشگاه هاروارد[2]، از اوایل دهه 1980 به تحقیق درمورد تععد هوش پرداخته است. همچنین بحث می کند که علاوه بر هوش زبانی و منطقی/ریاضی که توسط تستهای ضریب هوشی ارزیابی میشوند، چند نوع هوش دیگر بشرح زیر وجود دارد:

هوش موسیقی

: توانایی شنیدن، اجرا و نوشتن موسیقی با مهارت پیچیده و توجه به جزئیات. این هوش اغلب از نزدیک با هوش ریاضی مرتبط بوده اما در کل، از آن متمایز است.

هوش فضایی

: توانایی تشخیص، تمایز، تغییر و تولید اشکال و روابط مکانی؛ “حس” یا “درک” روابط، تنش یا تعادل در نقاشیها، مجسمه ها، معماری و رقص؛ ایجاد و تبدیل قیاسهای مثمر ثمر بین اشکال کلامی یا موسیقی و دیگر اشکال فضایی. این هوش ازطریق هندسه، با هوش ریاضی مرتبط بوده اما درکل، از آن متمایز است.

هوش هیجان بدنی

: توانایی درک و ایجاد حالتهای کاریکاتور بدنی همچون بازیگران؛ انجام حرکات جسمانی ایده آل، روان، هماهنگ و متعادل (هوش رقاصان و ورزشکاران).

هوش شخصی

: که “هوش هیجانی” نیز خوانده میشود. توانایی ردیابی، مرتب سازی و بیان وضعیتهای عاطفی شخص و دیگران به ترتیب “درون فردی” و “برون فردی” (هوش روانکاوان، والدین خوب، معلمان خوب و دوستان خوب)؛ ترغیب خود و دیگران برای هدایت فعالیتها به سمت هدف مطلوب (هوش همه متخصصان موفق بویژه رهبران).

هوش منطقی ریاضی

: توانایی درک، مرتب سازی و تغییر نظم و رابطه در دنیای اشیاء و نمادهای انتزاعی (هوش ریاضیدانان و فیلسوفان).

هوش زبانی

: توانایی شنیدن، مرتب سازی، ایجاد و تغییر پیچیدگیهای یک زبان واحد (هوش شعراء، رمان نویسان، نویسندگان، سخنرانان فصیح)؛ توانایی یادگیری زبانهای خارجی و شنیدن، تولید و تنظیم پیچیدگیهای انتقال در بین آنها (هوش مترجمان و مفسران).

البته هوش زبانی ممکن باعث شود که مترجمان و مفسران فقط ازلحاظ زبانی باهوش به نظر برسند؛ کار آنها بعنوان مترجم، فقط توانایی درک و ایجاد تغییر در زبان نیست. مترجمان فنی به هوش مکانی و منطقی/ریاضی بالایی نیاز دارند؛ مترجمان فیلم و سریال به هوش بدنی و هوش شخصی بالایی نیاز دارند؛ مترجمان ادبی به هوش موسیقی قوی نیاز دارند.

در واقع، یکی از شگفت آورترین اکتشافات انجام شده در چارچوب تحقیقات آموزشی در سالهای اخیر این است که افراد مختلف روشها یا “سبکهای” نامتناهی یاد می گیرند و از آنجا که مترجمان خوب همیشه در حال “پیشرفت” هستند، یادگیری بیشتر زبانها، فرهنگها و ترجمه در قالب سبکهای یادگیری مختلف میتواند برای آنها مفید باشد.

آگاهی از سبکهای یادگیری می تواند از چندین طریق مثمر ثمر باشد. برای مترجم بعنوان یادگیرنده، میتواند به معنای کشف نقاط قوت شخصی و یادگیری ساختار فعالیت فردی در جهت تقویت نقاط قوت باشد. از طرفی، توجه به روابط علّی و معلولی بین فعالیتهای نیمه آگاهانه خاص همچون درک نوع موسیقی در رادیو و اثربخشی آن بر ما بعنوان مترجم بسیار دشوار است. معمولآ زمان یا انرژی لازم برای بررسی اثرات سروصدا یا سکوت در حین انجام کارهای خاص را نداریم؛ اینکه ترجیح دهیم تنهایی یا بصورت گروهی فعالیت کنیم یا اینکه آیا ترجیح میدهیم اوضاع جدید را تجربه کنیم یا نه.

مطالعه هوش و سبکهای یادگیری میتواند به ما کمک کند تا واکنشهای نیمه آگاهانه، رفتارها و ترجیحات خود را بشناسیم و در نتیجه، زندگی حرفه ای ما را بطور اثربخشی حول این واکنشها سازماندهی می کند. همچنین، آگاهی از این سبکهای یادگیری ممکن است به یادگیرنده کمک کند تا موقعیتهای جدیدی را برای خود فراهم کند و حتی میتواند زمینه حرفه ای برای توسعه تواناییهای تحلیلی و تطبیق پذیری خود به شرایط جدید فراهم کند.

اریک جنسون[3] در کتابش “یادگیری و آموزش مبتنی بر مغز[4]” چهار سبک یادگیری فردی را تشریح می کند: متن، نتیجه گیری، پردازش و پاسخ. درکل، میتوان گفت که سبکهای یادگیری نه تنها ترکیبی از ترجیحات فردی و گروهی هستند؛ بلکه در انواع فعالیتها از یک موقعیت به موقعیت دیگر متفاوت هستند.

[1] Howard Gardner

[2] Project Zero at Harvard University

[3] Eric Jensen

[4] Brain-Based Learning and Teaching

post

دانش داخلی وخارجی

دانش داخلی وخارجی : فرایند ترجمه برای افراد مختلف کاملآ متفاوت است. برای افراد ، غیر از مترجمان، در درجه اول یک نوع فعالیت محسوب میشود یا همانطور که آنتونی پیم معتقد است، ترجمه متنی از دیدگاه “دانش خارجی” اما فعالیتی از دیدگاه “دانش داخلی” است.

بیشتر بخوانید

post

ترجمه و ارتباطات زبانی

در دنیای امروز که سراسر تکنولوژی و ارتباطات است، ترجمه و ارتباطات زبانی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. ما با استفاده از ترجمه متون از زبان مبدا به زبان مقصد قادر هستیم روابط بین فرهنگ ها و کشورها را توسعه دهیم و بنابراین قادر خواهیم بود که با حداقل امکانات موجود به وسیله زبان و ترجمه متون و آثار، به دنیا و یا فرهنگ دیگری مهاجرت کنیم.

بیشتر بخوانید

post

ترجمه در مقابل تفسیر

ترجمه در مقابل تفسیر : اصطلاح “ترجمه” با اندکی تفاوت توسط دانشمندان و محققان مختلفی تعریف شده است. با این حال، برای اهداف بحث ما چندان کمک کننده نیست که بدانیم افراد مختلف همان مفهوم را چگونه درک کرده اند. البته بین تعاریف ارائه شده برای این اصطلاح، مشترکات زیادی وجود دارد.

بیشتر بخوانید

post

بازاریابی اثر ترجمه شده

ناشر ممکن است اهداف زیادی از بازاریابی اثر ترجمه شده داشته باشد و حق مترجم است که از اهداف بازاریابی ناشر اگاهی داشته باشد اگر مترجم از این اهداف باخبر باشد می تواند با دقت هرچه تمام تر فرایند ترجمه را به پیش ببرد. ولی ممکن است در بین این که مترجم اهداف مالی برایش مهم باشد یا اهداف اخلاقی، به نوعی دچار تعارض و تضاد و یا دوراهی شود.

بیشتر بخوانید