مهارت در یادگیری زبان

مهارت در یادگیری زبان

4 مهارت در یادگیری زبان وجود دارد که  درصورت یادگیری درست همه انها میتوان گفت که زبان انگلیسی را خوب یادگرفته ایم.

دراینجا میخواهیم برای هر بخش ترفند های ان را ذکر کنیم;

بیشتر بخوانید

لطفا رای دهید
[Total: 0 Average: 0]

اموزش دو زبان انگلیسی و عربی به سبک جدید در ایران

اموزش دو زبان انگلیسی و عربی به سبک جدید در ایران

پرسشی که دراینجا مطرح میشود این است که;به چه علت  در نحوه اموزش این دوزبان باید تغییر ایجاد شود؟

بیشتر بخوانید

لطفا رای دهید
[Total: 1 Average: 5]
post

مترجمی زبان انگلیسی در ایران

مترجمی زبان انگلیسی در ایران

تاریخچه مترجمی زبان انگلیسی در ایران به سالها پیش باز می گردد و درباره آن تحقیقات زیادی انجام و مقاله های زیادی نگاشته شده است.

بیشتر بخوانید

لطفا رای دهید
[Total: 0 Average: 0]
post

مبانی ترجمه انگلیسی به فارسی و آموزش زبان انگلیسی

مبانی ترجمه انگلیسی به فارسی و آموزش زبان انگلیسی

برای مبانی ترجمه انگلیسی به فارسی باید بگوییم که در ترجمه متن انگلیسی به فارسی باید به نکته های زیادی توجه کرد از جمله روان بودن ترجمه و وفاداری به متن اصلی.

بیشتر بخوانید

لطفا رای دهید
[Total: 0 Average: 0]