برای پذیرش مصاحبه دکتری چند نکته مهم وجود دارد که قبل از هر چیز رعایت نکات اخلاقی و رفتاری و زبان بدن را به شما یاداوری میکنیم.


هرقدر که رزومه علمی و فعالیت اموزش و پژوهشی شما کامل و عالی باشد ،در وهله اول ظاهر ,نوع بیان و اخلاق شما در ذهن اساتید برجسته میماند.
انها با قرار دادن شما در چالش ذهنی از طریق انتقاد،سوال پرسیدن میخواهند نحوه صبوری, انگیزه و انتقاد پذیری شما را محک بزنند.
بهتر است اگر سوالی را میدانید با انگیزه و با اعتماد ب نفس باتوجه به دانش خود پاسخ دهید و دفاع کنید .

همانطور اگر جواب روشن و دقیقی برای سوالی در ذهنتان نیست سعی نکنید به اطلاعات سطحی و نامشخص چنگ بزنید تا مثلا حرفی زده باشید.

چراکه سکوت و جرأت شما در گفتن اینکه پاسخ ان را نمیدانید برایتان بهتر از هر چیز دیگر است.

گرچه داشتن مهارت و زیرکی در سوق دادن بحث به موضوع مرتبطی که اطلاعات بیشتری دارید دراین گونه مواقع از سکوت وگزافه گویی مفیدتر است.

مصاحبه دکتری

مصاحبه دکتری

رعایت چه نکاتی در مصاحبه دکتری قبولی را تضمین میکند؟

شناخت کلی از اساتید از طریق سایت دانشگاه و دانشجویان هم رشته خود.
مطالعه رزومه ,کتب و مقالات اساتید و اشنایی با سلایق انها.
حفظ خونسردی و اعتماد به نفس.
ظاهر و نوع پوششتان مرتب تمیز و ساده باشد.

اعتدال را در حرف زدن و نشان دادن روحیات خود حفظ کنید.
قبل ورود در بزنید و کسب اجازه کنید.
سعی کنید درابتدای صحبت تشکر ساده و رسایی از حضارین کنید و در شروع صحبتهای خود اعتماد به نفس خود را حفظ کنید، نه انچنان بلند بلند حرف بزنید که ازار دهنده شود و نه ارام که نشان از ترس و خجالتی بودن شما باشد.
برای رساله دکتری خود ایده نو،تخصصی و کاربردی ارائه دهید.
صحبت های خودرا با مستندات بزنید و دفاع خود را در مورد هر نوع ادعایی مانند حضور در کنفرانس ،همایش، رزومه ، مقالات و تقدیر نامه را با سند و مدرک ارائه دهید.
قبل ورود به جلسه حتما مطالعه و اشنایی قبلی از کتابهای مهم و مرجع در رشته خود را داشته باشید، این کار در بیان روان و تسلط بیشتر روی صحبتهای شما کمک کننده است.
از به کار بردن کلمات و اصطلاحات پیچیده علمی که درمورد ان اطلاعات کافی ندارید پرهیز کنید .
شرکت در ازمونهای بین المللی زبان و کسب نمره قبولی یک امتیاز مهم محسوب میشود.
داشتن هدف و مسیر روشن در مورد اینده تحصیلی عامل مهم دیگری است که میتواند در پذیرش مصاحبه دکتری مورد اهمیت قرار بگیرد.
باتوجه به پژوهش محور بودن مقطع دکتری شرح و بیان روش تحقیق و تسلط بر روش شناسی برای دانشجو یک نکته و امتیاز محسوب میشود.

چند نکته ارزشی در پذیرش مصاحبه دکتری

چند عامل مهم که مورد توجه تمام اساتید است به این عوامل اشاره میشود;

مقالات داخلی و خارجی مربوط به رشته تحصیلی چاپ شده در مجلات معتبر“دارای ایده خلاقانه علمی و کاربردی”
داشتن گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران.
منتخب و برگزیده در جشنواره های معتبر.
تألیف کتابهای مربوط به رشته تحصیلی.
و

کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد.

دیدگاهتان را بنویسید