بسیاری از افراد فکر می کنند که همین که به یک زبان خارجی مسلط باشند و دایره واژگان حتی نه چندان گسترده از آن زبان را در ذهن خود داشته باشند می توانند مترجمان خوبی شوند. ولی این امر ضرورتا صحیح نیست. داشتن سطوحی از دانش و اطلاعات زبانی برای هر مترجمی ضروری است ولی کافی نیست.

مشخصه های کیفی یک مترجم نمونه چیست؟

  • منابع: به منظور دستیابی به کیفیت هرچه بهتر، یک مترجم خوب می بایست تا حد امکان از منابع موجود مثل دیکشنری ها به خوبی استفاده نماید.
  • مهارت های ترجمه: یک مترجم خوب می بایست دانش زبان شناسی قوی داشته باشد. او می بایست نه تنها در زمینه زبان بلکه در زمینه های مختلف مطالعه و کار کرده باشد و مهارت های خود را تقویت نموده باشد.
  • احساس کنجکاوی: یک مترجم می بایست احساس کنجکاوی و انگیزه زیادی در زمینه یادگیری لغات و اصطلاحات جدید داشته باشد. فرایند یادگیری یک مترجم ، هرگز پایان پذیر نیست.
  • نظم و ترتیب: هدف یک مترجم نمونه این است که با نظم و ترتیب هرچه بیشتر سفارشات خود را تحویل دهد و فرایند ترجمه را به گونه ای انجام دهد که هیچ ابهامی در متن باقی نماند. مترجم می بایست از به کار بردن ساختارهای دشوار در متن ترجمه شده خود داری نماید.
  • شور و اشتیاق داشتن به کار ترجمه: یک مترجم می بایست در خصوص شغل ترجمه، شور و اشتیاق زیادی داشته باشد. مترجم می بایست بی اندازه علاقمند به این کار باشد و همواره تلاش کند تا پروژه ها را در زمان معین و به بهترین شکل و کیفیت تحویل مشتری دهد. در اصل مترجم میبایست پروژه ها را به سان بچه های خود بداند.

بیشتر بخوانید : امانت داری در ترجمه

  • کیفیت ترجمه:یک مترجم  می بایست همواره روی کیفیت ترجمه حساس باشد.
  • دقت: یک مترجم خوب می بایست اطلاعات دقیق را از متن استخراج نماید.
  • امانت داری: مترجمان می بایست جانب امانت داری را در ترجمه رعایت کنند و نمی بایست در متن اصلی مقاله یا متن تحریف ایجاد کنند.
  • تحویل افتخار امیز متن ترجمه شده: یک مترجم  می بایست متن ترجمه شده را به صورتی تحویل دهد که بتواند به آن افتخار کند. مهم ترین امر در امر ترجمه، رعایت کیفیت ترجمه و تحویل به موقع آن به مشتری است.
  • دایره واژگان قوی: یک مترجم نمونه می بایست دامنه وسیعی از واژگان در ذهن خود داشته باشد. علاوه بر واژگان و اصطلاحات زبان خارجی، مترجم می بایست بر تمام اصطلاحات زبان مادری خود نیز مسلط باشد. به این ترتیب فرایند ترجمه را ساده تر و با کیفیت بهتری انجام می دهد. اگر مترجم در زمینه های تخصصی مثل علوم مهندسی، علوم طبیعی ، حقوق و … کار می کند می بایست دانش خود را در این زمینه افزایش دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.