post

سفارش ترجمه تخصصی ویژه

سفارش ترجمه تخصصی از دغدغه های مهم دانشجویان، اساتید و تمام محققینی است که در طی دوره کاری یا پژوهشی خود به نحوی درگیر یافتن مقاله های علمی مناسب با رشته خود و ترجمه آن به بهترین شکل بوده اند. 

 ترجمه تخصصی مقاله های انگلیسی بروز دنیا چندان که بسیاری از مردم فکر می کنند کار ساده ای نیست و مشکلات و دشواری های خاص مربوط به خود را دارد. کسی که دانش لازم برای انجام دادن ترجمه تخصصی را نداشته باشد با پیچیدگی ها و دشواری های زیادی روبرو می شود به گونه ای که مفهوم متن اصلی را بهم ریخته و زمینه متن اصلی دیگر قابل فهم نیست.

سفارش ترجمه تخصصی

مترجم های مجرب و متخصص سایت های تخصصی ترجمه از پس تمام دشواری های موجود در متن اصلی به خوبی بر می آیند. دشواری ها و پیچیدگی های ترجمه متن را به دو بخش تقسیم کرده ایم و در اینجا به توضیحات اندکی درباره آنها می پردازیم که بخشی از این مشکلات به مترجم ها و بخشی دیگر به ماهیت زبانی متن و تفاوت زبان های گوناگون دنیا مربوط می باشد.

کمی در مورد تاریخچه ترجمه در ایران بدانیم

کار ترجمه در کشور ما با ترجمه کتاب های درسی موسسه دارالفنون شروع شد. موسسه آموزشی دارالفنون در زمان عباس میرزا و به پیشنهاد روشنفکران و آزادی خواهان تاسیس گردید و هدف آن کسب علوم مغرب زمین بود و به همین منظور به استخدام معلمین خارجی همت گماردند. کتاب های درسی به زبان خارجی در زمینه علوم، ادبیات، تاریخ، پزشکی و مهندسی و با کمک همین معلمین، تهیه و به زبان فارسی ترجمه می شدند. از آنجا که محصلین بیشتر به فرانسه اعزام می گردیدند، زبان فرانسه در مملکت ما نیز رایج شد و با گسترش زبان فرانسه در ایران، آثار نویسندگان فرانسوی نیز به فارسی ترجمه شد و به موازات آن، ترجمه هایی از دیگر زبان ها ، مثل آلمانی، روسی، لهستانی، مجاری، اسپانیایی، پرتغالی و انگلیسی نیز به فارسی صورت گرفت.
از جمله نخستین کتاب های ترجمه شده ادبی در آن زمان می توانیم به نمایشنامه مردم گریز مولیر اشاره کنیم که از فرانسه به فارسی ترجمه شدند. در ضمن دو کتاب تاریخی « پطر کبیر » و » شارل دوازدهم » هم به سفارش عباس میرزا توسط میرزا رضا مهندس به زبان فارسی ترجمه شدند. پس از ان، کار ترجمه در کشور ما رونق بیشتری گرفت و محمد طاهر میرزا  و میرزا محمد خان اعتماد السلطنه را می توان از جمله پر کار ترین مترجمان در آن عصر دانست.

بعد از جنگ جهانی دوم، زبان انگلیسی جای زبان فرانسه را به عنوان زبان دوم گرفت و گسترش آن به صورت روز افزون، افزایش یافت. با این وجود، در قلمرو ادبیات نیز هنوز بهترین مترجمان ما کسانی هستند که از زبان فرانسه کار ترجمه را ادامه داده اند و نمونه بارز آن، آقای محمد قاضی است.

آبراهام کولی شاعر انگلیسی در قرن هفدهم، اشعار پیندار یونانی را به زبان انگلیسی ترجمه کرده است. تا آن زمان همه پایبند به ترجمه واژه به واژه بودند و کولی از این سنت عبور کرده بود و سخت مورد انتقاد واقع شده بود.
درایدن ، شاعر انگلیسی هم عصر کولی بود که به نقد ترجمه کولی پرداخت و تصمیم گرفت ترجمه را به انواع مختلفی تقسیم کند و ترجمه کولی را در یکی از دسته های زیر قرار داده و آن را یک ترجمه جعلی و ساختگی خوانده بود.

طبق طبقه بندی( درایدن=شاعر انگلیسی زبان)، ترجمه بر سه قسمت تقسیم می شود:

  • متافرایز Metaphrase

این گونه ترجمه همان ترجمه کلمه به کلمه و یا عبارت در مقابل عبارت است و در این نوع ترجمه تنها صورت ظاهری متن ، حفظ می شود و ممکن است در انتقال مفهوم، با مشکل مواجه شویم.

  • پارافرایز Paraphrase

در این نوع ترجمه، مترجم هدف اصلی خود را مفهوم  اصلی متن قرار می دهد و برای رساندن این مفهوم، ممکن است تفاسیری از خود نیز به متن بیفزاید بنابراین در این گونه ترجمه، مفهوم حفظ می شود ولی ممکن است صورت ترجمه با تغییراتی همراه باشد.

  • Limitation یا محدود

در این نوع ترجمه، مترجم نه به واژه وفاداری خود را حفظ می کند و نه به مفهوم،بلکه فقط در تلاش است برای حفظ روح کلی مطلب، به صورت کاملا خود دریافته، هر گونه تصرفی در متن انجام دهد. و منتقدان بر این باور هستند که ترجمه انجام شده توسط کولی، از این دسته است.

پس از درایدن، زبانشناسان معاصر، تقسیم بندی های دیگری را نیز در مورد ترجمه انجام دادند.
کتفورد ترجمه را جایگزینی مواد متنی زبان مبدا با مواد متنی معادل آن در زبان مقصد می داند ولی از این جایگزینی همیشه یک ترجمه خوب حاصل نمی شود چون یک ترجمه با نظام های مختلف زبان مبدا و مقصد ، مد نظر بوده و هدف مترجم از ترجمه متن، مخاطب یا خواننده متن و نوع سبک و سیاق متن مورد ترجمه، بستگی داشته و انتخاب یک ترجمه از میان ترجمه های مختلف نیز می بایست با در نظر گرفتن این عوامل انجام پذیرد.
از نظر میزان ترجمهف می توان ترجمه را به دو گروه کامل و نسبی تقسیم بندی کرد.
کامل ، همه عناصر متن مبدا بلا استثنا با عناصر زبان مقصد جایگزین می شود ولی در ترجمه غیر کامل، بخشی از متن زبان مبدا جایگزین نشده باقی می ماند و به همان صورت اصلی نوشته می شود. برای مثال زمانی که یک متن گرامر انگلیسی را به فارسی بر میگردانیم، گاهی اصطلاحات دستوری ومثال های آن را به صورت انگلیسی و جایگزین نشده می نویسیم.

در ترجمه نسبی جایگزینی در سطحی محدود قابل اعمال است به نمونه زیر دقت کنید.
The fibroma is a tumor that gastrointestinal tract.
فیبروم، یک نوع تومور است که معمولا در لوله گوارش ظاهر می شود.
در این بخش، واژه های مشخص شده تنها از نظر رسم الخط و تاحدود تلفظ، دچار دگرگونی شده اند وبه طور کامل با وازه های معادل در زبان مقصد جایگزین نشده اند و بنابراین در همه سطوح جایگزینی، قابل اعمال نیستند.

ترجمه از نظر ردیف:
ساختار زبانی به سه دسته یا rank تقسیم بندی می شوند:
Free یا آزاد
تحت اللفظی یا rank bound
و وابسته به ردیفliteral

منظور از ردیف، ردیف های سلسله مراتبی است که عناصر ساختمانی زبان در چارچوب متن در آن ها آرایش می یابند. در این سلسله مراتب، عناصر هر ردیف از یک یا چند عنصر مافوق خود تشکیل می شوند.
پایین ترین ردیف کلمه و بالاترین ردیف، متن است.
Word کلمه / واژه
Group/ phrase گروه / عبارت
Clause بند
Sentensce جمله
Text متن

ترجمه آزاد چه نوع ترجمه ای است؟

ترجمه آزاد گونه ای از ترجمه است که درآن، مترجم پیام متن مبدا را صرف نظر از آرایش ردیفی زبان مبدا به صورت ازاد و در چارچوب زبا مقصد ترجمه می کند. آنچه در این ترجمه معیار و ملاک ما است، پیام، مفهوم و منظور متن مبدا است و نه نوع کلمات، تعداد کلمات و جمله ها و غیره. در نتیجه در ترجمه آزاد، متن ترجمه شده ممکن است از لحاظ تعداد کلمات و جمله ها وعبارات با متن مبدا برابری نداشته باشد، برای مثال عبارت فارسی « خداحافظ » بدون توجه به نوع و تعداد معنی کلمات به این صورت ترجمه می شود: Good – bye.
 وعبارت دست شما درد نکند، فارغ از ترجمه کلمه به کلمه به این صورت ترجمه می شود: Thank you
ترجمه وابسته به ردیف: این نوع ترجمه، مترجم را ملزم می کند که آرایش ردیفی متن مبدا را حفظ کند و کلمه به کلمه، عبارت به عبارت و یا جمله به جمله را ترجمه کند. این نوع ترجمه را اصطلاحا ترجمه کلمه به کلمه می نامند. برای مثال، ترجمه « کلمه به کلمه » واژه خداحافظ به صورت God protecter در می آید که اصلا از لحاظ مفهومی ترجمه مناسب نیست.  البته ترجمه وابسته به ردیف یا همان ترجمه کلمه به کلمه، همیشه منجر به پیدایش یک ترجمه نامقبول نمی شود.

ترجمه تحت اللفظی: در این نوع ترجمه، مترجم معمولا از روش ترجمه کلمه به کلمه استفاده کرده ولی گاهی برای بهتر رساندن پیام، کلمات یا عناصری را به زبان مقصد می افزاید. برای نمونه می توانیم بگوییم که ترجمه تحت اللفظی عبارت « خداحافظ» در انگلیسی به این صورت می شود:
God protect you

انواع ترجمه از دید پیتر نیومارک

ترجمه نیومارک (1981) در بحث از انواع ترجمه، به دو نوع ترجمه اشاره می کند: ترجمه معنایی و ترجمه پیامی که می توان آن ها را تا حدودی به ترتیب با ترجمه کلمه به کلمه و ترجمه آزاد کت فورد مطابقت داد. در این جا به نقل از گفته های نیومارک، در مورد این دو نوع ترجمه به بحث می پردازیم.

Communicative translation attempts to produce on its readers an affect as close as possible to that obtained on the readers of the original.

Semantic translation attempts to render, as closely as the sematic and syntactic structures of the second language allow, the exact contextual meaning of the original.

چنانچه پیش از این متذکر شدیم، ترجمه معنایی بیشتر با ترجمه کلمه به کلمه و یا شاید ترجمه تحت اللفظی کت فورد شبیه است که در آن، مترجم نه تنها مفهوم متن مبدا را نشان میدهد، بلکه نحوه بیان نویسنده اصلی یعنی آرایش و ساختار نحوی متن را نیز حفظ می کند. در ترجمه پیامی، مترجم تنها پیام اصلی را مد نظر قرار می دهد و آنچه را که خودش از متن اصلی درک می کند، در قالب متن مقصد عرضه کرده وبه شیوه بیان متن اصلی توجهی نمی کند.

مشکلات ترجمه مربوط به مترجم

درباره بخشی از مشکلات ترجمه متن که به مترجم ها مربوط می شود می توانیم به این مسئله اشاره کنیم که یک مترجم حرفه ای استاندارد باید به زبان مبدا و هم به زبان مقصد و هم به موضوع متن باید تسلط کامل داشته و همچنین باید از استعداد نقد و بررسی و نویسندگی نیز برخوردار بوده و اطلاعات کاملی درباره زبان شناسی linguistic و گرامر زبان انگلیسی داشته باشد. بعضی از مترجم ها به زبان مبداء و زبان مقصد تسلط کافی نداشته و همین موضوع باعث می شود ترجمه آنها از کیفیت خوبی برخوردار نباشد.

متاسفانه رشته ترجمه در دانشگاه ها نیز با مشکلات زیادی روبروست. دانشجویان زمانی که دروس ترجمه را تمام می کنند هنوز تسلط کافی بر زبان انگلیسی نداشته و هنوز در کلمه ها و دستور ها و ساختار های ساده این زبان مشکل دارند و یا بعضی از دانشجویان مترجم ایرانی فقط به دنبال آموختن زبان انگلیسی بوده و مشکلات را فقط مربوط به همان زبان می دانند در حالی که هنوز با اصول و ساختار های زبان فارسی آشنایی کامل را ندارند و این امر در ترجمه بسیار مسئله ساز است. برای سفارش ترجمه تخصصی باید از مترجم هایی کمک بگیریم که به راحتی از پس دشواری های ترجمه زبان هر کشور بر می آیند.

پیچیدگی مربوط به ماهیت زبانی

درباره بخشی از پیچیدگی هایی که مربوط به ماهیت زبانی می شود می توانیم به آرایش ساختاری جمله و گاه به معنی های مختلف یک لغت اشاره کنیم. گاهی زبان مقصد حاوی مفاهیمی می باشد که برای زبان مبدا ناشناخته بوده و به همین خاطر واژه و یا کلمه ای برای آن مفهوم در زبان مبدا موجود نمی باشد. برای حل این مسئله نمی توان کلمه ای را از زبان مقصد به زبان مبداء وارد کرد و یا مفهوم جدیدی برای آن ساخت.

برای مثال در زبان فارسی برای برادر پدر از کلمه “عمو” و برای برادر مادر از کلمه “دایی” استفاده می کنیم در صورتی که در زبان انگلیسی برای هردو واژه عمو و دایی تنها از یک کلمه “uncle” استفاده می شود. تمام کسانی که به هر شکل نیازمند ترجمه ای خوب و با کیفیت هستند می توانند برای سفارش ترجمه تخصصی خود در سایت خدمات ترجمه تخصصی اقدام کنند.

در سایت میتوانید علاوه بر زبان انگلیسی سفارش ترجمه دیگر زیان ها مانند ترجمه متون عربی ، فرانسوی ، آلمانی و غیره را ثبت نمایید.

5 thoughts on “سفارش ترجمه تخصصی

دیدگاهتان را بنویسید