زمان تحویل ترجمه

همانطور که پیش از این ذکرشد، مدیریت زمان برای ترجمه و توجه به زمان تحویل، نقشی اساسی برای مترجمان دارد. مترجمان می بایست در نظر داشته باشند که برای ترجمه مطلوب یک کتابی که در حدود 60000 کلمه دارد، دو ماه زمان خوبی است و می بایست به گونه ای برنامه های خود را سازمان دهی کنند که در عرض دو ماه بتوانند این کتاب را به نحو مطلوبی ترجمه کنند و در اختیار کاربر قرار دهند.

تعیین زمان تحویل ترجمه توسط مترجم

یک ناشر یا نویسنده موظف است تا پیش از این که زمان تحویل را به مترجم تحمیل کند، از مترجم بخواهد که توضیح دهد زمان مورد نظر برای او چه زمانی است و دست مترجم را باز بگذارد. بدین ترتیب مترجم نمی بایست به گونه ای در معذوریت قرار گیرد که با عجله کار را ترجمه و تحویل دهد. همچنین مترجم نیز موظف است زمان قابل قبولی را برای تحویل پروژه ترجمه اعلام نماید که همانطور که پیش از این گفته شد، این زمان نمی بایست ازشش ماه تجاوز کند.

همبن طور مترجمان می بایست در نظر داشته باشند که بیش از حد توانایی خود برای مدیریت زمان، پروژه قبول نکنند. واگذار کردن پروژه های متعدد به مترجمان، برای هر مترجمی بحث بسیار چالش برانگیز ی است و هر مترجمی ممکن است وسوسه شود تا در حد امکان تمام پروژه هایی را که به وی پیشنهاد می شود را بپذیرد.

حفظ کیفیت ترجمه

ولی می بایست مترجم کیفیت پروژه های خود را فدای کمیت نکند و در نظر داشته باشد که تحویل یک پروژه با کیفیت باعث می شود که مشتری وفاداری خود را اثبات کند و باز هم پروژه ترجمه به مترجم واگذار کند ولی اگر توانایی نپذیرفتن پروژه های متعد د درطی یک زمان مشخص را نداشته باشد و تمام پروژه ها را بپذیرد، می بایست دقت و کیفیت را نیز بالا ببرد  وزمان بیشتری را صرف کار کند.

این امر یعنی پذیرفتن تمام پروژه ها کاری امکان ناپذیر نیست ولی دقت و سعی و تلاش مضاعف مترجم را می طلبد و مترجم می بایست تلاش کند تا همه مشتریان خود را راضی نگه دارد که اگر حتی یکی از این مشتریان ناراضی باشند، برای مترجم کافی است تا با رونق کسب و کار تا حد زیادی خداحافظی کند. چون همان مشتری ناراضی ممکن است تبلیغات سو علیه مترجم انجام دهد و روند بازاریابی و فعالیت های مترجم را متوقف نماید.

پس همواره می بایست در نظر داشته باشیم که توجه به زمان و تحویل به موقع کار ، به موازات کیفیت و دقت امر ترجمه و جلوگیری از هر گونه غلط تایپی یا املایی، صدر کار مترجم است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.