post

چگونه در دفاع از پایان نامه خود حرفه ای شویم؟

در پایان دوره کارشناسی ارشد یا دکتری ,دانشجو باید کار تحقیقی ارزشمندی را ارائه دهد تا صلاحیت دارا بودن مدرک تحصیلی و پژوهشی خودرا داشته باشد. دفاع از پایان نامه یعنی دفاع از طرز فکر و تحقیق خود.


رساله ای که یک دانشجو ارائه میدهد نشان دهنده رشد و کمال علمی خود بوده و با پایان نامه خود, قضاوت دیگران را در روش علمی ,تحقیقی و دانشی که اموخته شریک میکند.
زمانی که دانشجو رساله خود را تکمیل کرد ان را برای سنجش و ارزیابی به استادان صاحب نظران و متخصصان ارائه میدهد.
این اتفاق را دفاع میگویند که در روز مشخصی با جمعی از استادان, دانشجویان علاقه مند یا مربوط به رشته و شخص محقق انجام میشود.

زمان دفاع از پایان نامه

در جلسه دفاع که حدود 2 ساعت طول میکشد ابتدا دانشجو چکیده ای از هدف و بحث خودرا برای حاضرین ارسال میکند تا انها مطالعه کنند و پیش زمینه ای از صحبتهای او داشته باشند.
دانشجو دراین جلسه در مورد روش تحقیق , مسئله مورد نظر روشهای گرداوری اطلاعات, فرضیه ها ,نمونه ها ی درنظر گرفته شده, خلاقیت و هدف از طرح چنین مسئله ای و تفاوت روش تحقیق خود صحبت میکند.
و در پایان صاحب نظران دراین مورد از اون سوال و اظهار نظر میکنند.
دانشجو باید طرح خود را رسا و خلاصه بدون حاشیه وگزافه گویی ارائه دهد, همچنین گزارش توجیهی کاملی را تهیه کند.

حال برای اینکه دفاع موفقی داشته باشیم میباست به نکاتی توجه کنیم;

تهیه چکیده مفید,خلاصه و در عین حال کامل برای هیأت داروان.
این چکیده شامل مقدمه در چند سطر,بیان مسئله در یک پاراگراف که شامل ادبیات تحقیق هم میشود .روش شناسی تحقیق در 2 الی 3 سطرو نتیجه گیری در یک پاراگراف.
بیان مسئله باید شفاف و در قالب مسئله باشد یعنی فقط به خود مسئله اشاره کند که پژوهشگر در پی حل و بهبود ان بوده.
در ادبیات تحقیق که باتوجه به مسئله و سوالات پیش امده انتخاب میشودباید نشان داد که علی رغم تحقیقهای صورت گرفته درمورد مسئله مورد نظر چرا این مسئله دوباره بیان شده,همچنین در ادبیات تحقیق حضور و فعال بودن محقق از طریق نقد و دفاع از تحقیقات گذشته نشان داده میشود .

مدل یا نمونه برای تحقیق

در صورتی که از مدل یا نمونه برای تحقیق خود استفاده میکنید باید ان را ارزیابی و سنجش کنید و یا دلیل به کار نبردن از مدلی خاص را بیان کنید. استفاده از مدل جدید یا ترکیبی از مدلها در تحقیق خود یک امتیاز است و باید ان را پرررنگتر نشان دهید.
نکته دیگر که مهم بوده نشان دادن روش شناسی است که باید کمی, کیفی یا ترکیبی بودن ان را مشخص کنید.
در خصوص گرداوری اطلاعات اگر از پرسشنامه استفاده میکنید باید محدودیت جمع اوری داده ها ازین طریق را با مصاحبه و 3بعدی سازی اطلاعات و جمع اوری داده در زمان مختلف برطرف کنید.و حتما در جلسه دفاع ان را بیان کنید.حتی نام افرادی که دراین بخش به شما کمک کرده اند و تعداد پرسشنامه راهم قید کنید.
اگر در رساله خود به گروه خاصی توجه کرده اید که در نتیجه تحقیق خود منافعی به انها تعلق میگرد باید خصوصیات این گروه راهم ذکر کنید.

تأکید بر موضوع در دفاع از پایان نامه

همینطور اگرچندین تعریف ازین گروه خاص وجود دارد و شما همه را بیان میکنید باید تعریف خاصی که براساس موضوع و مسئله خود دارید را تأکید و استفاده کنید.
همچنین استفاده ار حروف اختصاری باید از قبل تعریف و شرح داده شود که در صورت تکرار خواننده را متوجه سازد.
حجم پایانامه برای کارشناسی ارشد 20تا 30 هزار کلمه و برای دکتر60 تا 80 هزارکلمه بوده که رعایت این حجم الزامیست.
درصورتی که قسمتی از پایانامه خودرا به دلیل حجم زیاد حذف میکنید در قسمت پیوست ان بخش را ذکر کنید.

از به کاربردن کلمات غیر فارسی خودداری کنید.قبل ارائه کار خود خلاصه ای از انچه باید بگویید را یادداشت برداری کنید.
علاوه بر رعایت این موارد یک دانشجو باید اعتماد به نفس کافی داشته باشد و طوری از رساله و اهداف خود دفاع کند که جای هیچ شک و شبه برای استادان باقی نماند همچنین خودرا باید اماده هر گونه سوال و برخورد کند و با نظری منتقدانه یا گاهی منفی خودرا نبازد.

برای نوشتن پایان نامه نیاز به ترجمه مقاله و ترجمه متون میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید