ترجمه مقاله اجتماعی

فصل اول

مدرس نیروی هوایی

1.1. مقدمه: این راهنما اطلاعاتی کاربردی موردنیاز برای آموزش دانش­آموزان بزرگسال، فراهم می­نماید. اگرچه این راهنما برای بیشتر وضعیت­های آموزش بزرگسال کاربردی است، اما تاکید آن بر محیط­های نظامی است. این راهنما در مدرسه آکادمیک نیروی هوایی در پایگاه نیروی هوایی ماکسول آلاباما نوشته شده و مورد آزمون قرار گرفته است.ترجمه مقاله اجتماعی

1.1.1. به­عنوان یک مربی جدید، شما این راهنما را سودمند خواهید یافت زیرا این راهنما بهترین مسائلی را که کارشناسان آموزش نوشته­اند، خلاصه می­کند. اگر شما اخیرا برای موضوعاتی که آموزش داده  می­شود، به یک کتابخانه رفته باشید، احتمالا توسط حجم زیادی از موضوعات و تعداد زیاد متون تخصصی سردرگم شدید.

ترجمه مقاله اجتماعی

ترجمه مقاله اجتماعی

ترجمه مقاله اجتماعی

2.1.1. این راهنما بر روی کلاس­های علمی و آکادمیک تمرکز می­کند. اگرچه سخت است که به­روشنی بین آموزش­های علمی و فنی تمایز قائل شویم، شما مقایسه زیر را سودمند خواهید یافت. آموزش­های فنی معمولا شامل طیف وسیعی از تئوری و مهارت هستند که یک شخص فارغ­التحصیل به آن نیاز خواهد داشت. زمانی­که دانش­آموزان فنی مورد ارزیابی قرار می­گیرند، مربی می­تواند از آنچه که آن­ها می­توانند انجام دهند، مطمئن باشد. مربی دلایلی دارد که آن­ها بر مطالب دوره آموزشی تسلط یافته­اند. در آموزش­های آکادمیک و علمی، دوره معمولا شامل محدوه کلی­تری از مهارت­های احتمالی، موضوعات و محتوا است. برخلاف   آموزش­های فنی، دوره اغلب سقف و محدوده­ای ندارد و دانش­آموزان ترغیب می­شوند تا به فراتر از حداقل موضوعات عنوان شده بروند. به­جای داشتن دلایل یادگیری آموزش فنی، کلاس­های آکادمیک اغلب تنها  نمونه­هایی از یادگیری را به­عنوان دلیل دارا هستند. مربی اغلب باید موقع طراحی دوره­های درسی شخص و ارزیابی دستاوردهای دانش­آموز، به فرآیند نمونه­گیری راضی باشد. فرآیند نمونه­گیری جلوتر در فصل 3 و فصل 4 (درس برنامه­ریزی) و فصل 21 تا فصل 25 (ارزیابی) بحث می­شود.

توجه: انتظار نداشته باشید که تمامی مواردی که شما نیاز دارید تا در مورد تدریس بدانید، تنها از طریق یک راهنما فرا بگیرید. با بسط به این راهنما، به­نظر می­رسد این راهنما نمی­تواند مراحل نهایی این فرآیند- آموزش و قضاوت در مورد مهارت­های آموزشی شما- را فراهم آورد. در واقع مدرسان باتجربه می­توانند از بازخوردهای سازنده- از معلمان دیگر و دانش­آموزان- در آماده کردن درس­ و ارائه­ خود سود ببرند.

2.1. برنامه­ریزی درسی.ترجمه مقاله اجتماعی فرآیند نیروی هوایی رسمی برای برنامه­ریزی درسی، سیستم آموزشی توسعه (ISD) است. ISD فرآیندی هدفمند، منظم و انعطاف­پذیر برای برنامه­ریزی، توسعه و مدیریت برنامه­های آموزشی با کیفیت بالا است. رویکردی استوار است که در زمینه­های مختلف نظامی و غیرنظامی موفق عمل کرده است. شکل 1.1 مدلی از اعمال و مراحل ISD است. چهار عمل ISD عبارتند از: آنالیز، طراحی، توسعه و اجرا. تمامی اعمال و مراحل در محیطی با کیفیت روی می­دهد که هر دو محدودیت­های داخلی و خارجی بر روی آن اعمال می­گردد.

شکل 1.1. مدل نیروی هوایی برای سیستم­های آموزشی توسعه.

1.2.1. این اعمال و مراحل به­طور جزیی در AFMAN 36-2234، سیستم­های آموزشی توسعه و AFH 36-2235، اطلاعاتی برای طراحان سیستم­های آموزشی، حجم­های 1 تا 11 بحث می­شوند. این راهنما، این نشریات را تکرار نمی­کند ولی آن­ها را بوسیله شرح وظایف و مسئولیت­های مدرس در رابطه با کار کلاسی تکمیل  می­نماید. از AFMAN 36-2234 و AFH 36-2235 موقع برنامه درسی برنامه­ریزی استفاده کنید.

ترجمه مقاله اجتماعی

2.2.1. مراحل فرآیند ISD به­عنوان یک موضوع سازماندهی شده در این راهنما استفاده خواهد شد.ترجمه تخصصی درک این چهار مرحله به شما کمک خواهد کرد تا ببینید که چطور تلاش­های خود را بر برنامه­ریزی درسی کل یا سیستم آموزشی مدرسه یا دوره آموزشی خود تطبیق دهید. موقع برنامه­ریزی درس­های شخصی آگاه باشید که چطور مدرسه اهداف را مشخص می­کند و به فرآیند ارزیابی آن­ها بپیوندید. زمانی­که نتایج ارزیابی مشخص شد، آن­ها را برای استفاده احتمالی در اصلاح دوره آموزشی مربوطه مطالعه کنید.ترجمه مقاله اجتماعی نه تمامی مدرسان درجه یکسانی از میزان دخالت در برنامه­ریزی درسی را دارند و نه تصور می­شود که مرور این راهنما شما را به­عنوان یک متخصص ISD حائز صلاحیت خواهد کرد. در دوره­های آموزشی متخصصان ISD، به­طور کامل­تری اصول و فنون ارائه شده در AFMAN 36-2234 و AFH 36-2235 توضیح داده می­شود.

3.1. مهارت­های مدرس، سودمند در سایر وظایف. پرسنل نظامی اغلب در مورد ارزش آموزش مدرس برای وظایف عمومی­تر به­عنوان یک NCO یا یک افسر، نظراتی را بیان می­کنند. ناظران نیروی هوایی مثل مربیان باید جلساتی ترتیب دهند، با گروه ارتباط برقرار کنند، به زیردستان خود مشاوره دهند و عملکردها را ارزیابی نمایند. دانش­آموزان یا فارغ­التحصیلان دوره اغلب در مورد ارزش بخش­هایی مانند مشاوره و روابط انسانی در وظایف، بیشتر از آموزش اظهار نظر می­کنند. اگرچه شما ممکن است موضوعاتی را در این راهنما بیابید که کمک می­کند تا مهارت­های خود را توسعه ترجمه تخصصی دهید، این راهنما شامل مقدماتی و اصولی است زیرا اینها برای یک مدرس موفق الزامی است.

4.1. دیدگاه نیروی هوایی نسبت به آموزش آکادمیک. موضوع اصلی این راهنما روی دانش­آموزان متمرکز شده است تا مدرسان و یا مواد درسی. این تمرکز نیازمند به اهداف دانش­آموز محور و توجه آگاهانه به عکس­العمل دانش­آموز نسبت به آموزش دریافت شده است. جهت آموزش کارآمد، دانش­آموزان نیازمند بازخوردی هستند که یادگیری را با شناسایی و تصحیح خطاها تقویت می­کند. دانش­آموزان نیاز به فرصتی دارند تا آنچه را که آموزش داده شده است، بیازمایند. اغلب اوقات، آموزش به ارائه اطلاعات یا از طریق خواندن تکالیف، سخنرانی، فیلم یا آموزش براساس کامپیوتر نوع صفر و یک، محدود می­شود. آموزش­های آکادمیک باید به فراگیران بزرگسال اجازه دهند تا آنچه را که آموزش داده شده است،ترجمه مقاله اجتماعی تمرین کنند، در مورد عملکرد خود بازخورد دریافت کنند و همچنان­که به سمت موضوعات جدید حرکت می­کنند، بهبود یابند.

          1.4.1. شواهدی بر آموزش موفق. طبق دیدگاه ارائه شده در این راهنما، تنها مدرک قابل قبولی که نشان می­دهد که آموزش موفقی صورت گرفته است، با توجه به نشانه­ای در تغییر رفتار دانش­آموز مشخص می­گردد. متون خوب، سخنرانی­ها و وسایل سمعی و بصری تنها بخشی از فرآیند هستند. مورد مهم بازخورد به     دانش­آموز در قالب تشویق، نظر روی برگه نوشته شده، تصحیح اشتباه و فعالیت­های آموزشی مشابه است. مدرسان باید فرصتی را برای مشاهده کار دانش­آموز برنامه­ریزی کنند و بنابراین آن­ها می­توانند ترجمه مقاله اجتماعی زمانی را برای بازخورد فراهم کنند. بازخورد در دوره­های فنی رایج است اما در دوره­های آکادمیک اغلب نادیده گرفته      می­شود. علاوه­بر بازخورد از مدرس، یک دوره به خوبی طراحی شده می­تواند شامل ویژگی­هایی از قبیل خود آزمونی و فهرست ارزیابی باشد که اجازه خود اصلاحی را به دانش­آموز می­دهد.

          2.4.1. خلاقیت در کلاس درس. خلاقیت ترکیب تخیلی عناصر شناخته شده با چیزی جدید و مفید است. یکی از اتهاماتی که اغلب به آموزش نظامی نسبت داده می­شود، آن است که خیلی سنتی و بدون خلاقیت است. ارائه­های خشک بیشتر شبیه جلسات هستند تا سخنرانی­های آموزشی واقعی. مدرسانی که شق و ناگویا هستند، در برقراری ارتباط با دانش­آموزان کاملا شکست می­خورند با مجبور کردن دانش­آموزان به حفظ کردن و از بر خواندن اطلاعات سطح پایین. خوشبختانه، این نوع از کلاس­های نظامی تا حد زیادی مربوط به گذشته هستند.ترجمه مقاله اجتماعی با این حال، ما باید از رایج شدن آن­ها جلوگیری کنیم. تکنولوژی جدید ممکن است تلاش­های آموزشی خوب ما را به جلسات و یا ارائه “سر صحبت کننده” تبدیل کند. بدین ترتیب، ما باید به­طور مداوم از موانع خلاقیت خود آگاه باشیم.

          3.4.1. موانع خلاقیت. مانع چیزی است که توانایی ما را از اینکه آزاد، طبیعی و خودجوش باشد، مهار می­کند، بنابراین فرصت را برای ایده­های خلاق کاهش می­دهد. تشخیص و درک موانع مختلف اولین گام برای غلبه کردن بر آن است.ترجمه مقاله اجتماعی

1.3.4.1. کارشناسان چهار دسته کلی برای موانع خلاقیت شناسایی کرده­اند: اینرسی، ترس، تعصب و عادت. اینرسی بسیاری از ما را وادار می­کند تا به انجام چیزی که اکنون در حال انجام آن هستیم، ادامه دهیم مگر آن­که به چالشی برخورد کنیم.ترجمه مقاله اجتماعی مدرسانی که از اینکه متفاوت باشند، می­ترسند ممکن است با ترک تمامی چیزهایی که هستند، از جلب توجه اجتناب کنند. مدرسانی که تعصب دارند، دیدگاه­ها و روش­های جدید را رد می­کنند زیرا آن­ها به­طور خودکار در مورد هر چیز جدید بدون این­که آن را امتحان کنند،       پیش­داوری می­کنند. عادت، مشکل بسیار جدی برای مدرسان نیروی هوایی است. دوره­ها ممکن است همیشه به یک روش آموزش داده می­شوند- نه به خاطر آن­که دوره، دوره خوبی است- بلکه به این دلیل که “آن روشی است که همیشه به آن صورت انجام می­شده است”.

2.3.4.1. مدرسان نیروی هوایی، پس از آن­که باید مدرسان خلاقی باشند،سایت ترجمه کسانی هستند که می­دانند چه موقع توسط روش­های تست زمان راهنمایی شوند و چه زمانی بی­باکانه در جهت­های جدیدی وارد عمل شوند.

5.1. مرور راهنما. این راهنما باید فصل به فصل به­ترتیب خوانده شود. این­کار به مدرسان جدید اجازه می­دهد تا از آن­چه که این راهنما ارائه می­دهد، بیشتر بهره­مند گردند. بیشتر فصول براساس اطلاعات فصول قبلی آن است. شما ممکن است متوجه شوید که درک فصل خاصی اگر خارج از ترتیب خوانده شود، سخت و دشوار است؛ اما اگر شما بدانید که در جست­وجوی چه هستید،ترجمه مقاله اجتماعی شما می­توانید مستقیما به فصل مورد نظر بروید.

1.5.1. فصل­های برنامه­ریزی درسی (فصول 2-6 و فصل 10) تئوری و شیوه نوشتن اهداف دانش­آموز محور را برای آموزش آکادمیک معرفی می­کند. سیستم برنامه­ریزی درسی هر دو تئوری­ یادگیری رفتاری و ادراکی را ترکیب می­کند. ازآنجاییکه رفتار دانش­آموز در محیط علمی نشان دهنده بیش از آن­چیزی است که   به­سادگی به­نظر می­رسد، مهم است که برای تغییرات برنامه­ریزی شود…

ترجمه تخصصی

سایت ترجمه

ترجمه مقاله اجتماعی

سفارش ترجمه مقاله اینجا کلیک کنید

 

نمونه ترجمه مقالات رشته های دیگر

نمونه ترجمه اقتصاد

نمونه ترجمه شبکه

نمونه ترجمه متن حسابداری

نمونه ترجمه فلسفه

ترجمه مقاله پزشکی

ترجمه مقاله حسابداری

ترجمه مقاله شبیه سازی گردشگری

ترجمه مقاله مدیریت

ترجمه مقاله مدیریت استراتژیک

ترجمه مقاله مدیریت دانش

ترجمه مقاله مدیریت کمیت

ترجمه مقاله مدیریت مالی

ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی

نمونه ترجمه مقاله اقتصاد

نمونه ترجمه مقاله حقوق

نمونه ترجمه مقاله شبکه های عصبی

نمونه ترجمه مقاله شیمی

نمونه ترجمه مقاله صنایع غذایی

نمونه ترجمه مقاله فیزیک

نمونه ترجمه مقاله کامپیوتر

نمونه ترجمه مهندسی صنایع

نمونه ترجمه مقاله اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.