تبدیل انگلیسی به فارسی

تبدیل انگلیسی به فارسی

دانشجویی که نیاز به ترجمه متون انگلیسی دارد  در ابتدا کار به دیکشنری که تبدیل انگلیسی به فارسی را انجام می دهد مراجعه می کند و در تصور خود ترجمه  خوبی را انجام می دهد. ولی در پایان مشاهده می کند ترجمه بی کیفیت و بی محتوایی  آماده شده است چرا که دیکشنری فقط لغات را کلمه به کلمه به فارسی تبدیل می کند دانشجو گمان می کند ترجمه یعنی تبدیل انگلیسی به فارسی ولی  این چنین نیست ترجمه فراتر از تبدیل انگلیسی به فارسی است باید قواعد و دستور زبان در آن رعایت شود و همچنین باید با جملات محاوره ای هر دو زبان(زبان مبدأ و زبان مقصد) را داشته باشد.

گوگل ترنسلیت و نرم افزارهای ترجمه نیز فقط تبدیل انگلیسی به فارسی را انجام می دهند ،ترجمه قابل قبولی را ارائه نمی دهند.

بنابراین متون انگلیسی را  باید به مترجم تخصصی خود سپرد.زیرا ترجمه به معنای ترجمه کلمه به کلمه متن نمی باشد ترجمه در نهایت باید مفهوم اصلی متن را برساند.

برای انجام ترجمه حرفه ای باید اصولی را دانست و به آن عمل کرد.

تخصص در ترجمه اولین مشخصه ای است که در امر ترجمه بسیار مهم می باشد. دومین مشخصه ،مهارت پژوهشی می باشد یعنی مترجم علاوه بر تسلط بر زبان انگلیسی باید با فرهنگ زبان مقصد هم آشنا باشد و مشخصه سوم ایجاد ارتباط حرفه ای با متن یعنی اینکه مترجمی که بتواند ارتباط خوبی را با متن برقرار کند بدون از ذست دادن جزئیات  ترجمه با کیفیتی را تحویل می دهد.ترجمه انتقال  یک ایده از زبان اصلی به زبان دیگر می باشد پس مترجم حرفه ای مفهوم متن اصلی را به طور دقیق به زبان دیگر می رساند.

مشخصه چهارم تخصص در یک موضوع  می باشد. با توجه به اینکه امروزه فضای کسب و کار گسترش پیدا کرده و به صورت جهانی شده حضور مترجم حرفه ای در این عرصه ضروری می باشد این بدان معنا است که منطقه وسیع ومتنوع کار برای مترجمان حرفه ای ایجاد شده است پس مترجم برای موفقیت در رشته خود باید در یک موضوع خاص تخصص داشته باشد.

مشخصه پنجم نظم و انضباط و تعهد می باشد. مترجم باید در موعد مقرر ترجمه را تحویل دهد و نسبت به کار خود تعهد داشته باشد.

مترجم با انجام ترجمه تخصصی و وقت شناس بودن در کار بر اعتبار خود می افزاید و در نهایت درآمد خود را افزایش می دهد.مترجم حرفه ای  همیشه سفارش ترجمه زیادی  دارد.

 

t_logo