post

تاثیر فناوری های ترجمه روی فرایند ترجمه

گسترش فناوری ، منجر به تغییرات بی سابقه ای در ترجمه شده است و به این معناست که ارتباطات هوشمندانه ای در زمینه ترجمه، برقرار می باشد.

این سلسله مقالات به بحث در مورد تاثیرات در دو توسعه فناوری اصلی در ترجمه معاصر می پردازد. ترجمه با کمک ابزارهای کامپیوتری و ترجمه ماشینی.

این فناوری ها، با گسترش تولید و کیفیت ترجمه همراه است و ارتباطات بین المللی را پشتیبانی می نماید و هدف ما اثبات این امر است که بیان کنیم تا چه حد نیاز به رشد گسترده در راهکارهای فناوری های نوین وجود دارد و مساله های دیگر تا حدودی موانع بالقوه ای برای زبان شناسی و ترجمه به حساب می آیند.

به هرحال، این ابزارها تا حد زیادی بیانگر چالش های گسترده و عدم قطعیت ها برای حرفه ترجمه و صنعت ترجمه به حساب می آیند. در موارد برجسته تر نیاز به افزایش آگاهی و رقابت های فناوری گونه داریم و هدف ما بیان این چالش ها وغلبه بر آن ها بر فناوری های مبتنی بر ترجمه بوده که بخش جداناپذیری از صنعت ترجمه محسوب می گردند.

پیش زمینه

 به عنوان یک مشاور در زمینه توسعه علوم انسانی، می توانیم اذعان داشته باشیم که ترجمه همواره نقش اساسی را در روابط میان زبانی ایفا می نمایند و انسان را مجاز می دارد که دانش و فرهنگ را بین زبان های مختلف به اشتراک بگذارد. این همبستگی اطلاعات را می توان به عنوان جز جدایی ناپذیر از دنیای باستان در نظر گرفت که هم در عرصه های صنعتی و هم امروزه در دهکده جهانی اینترنت، قابل رویت بوده و توسعه های فناوری گونه ، نگرش های مختلف صنعت ترجمه را به بهترین نحو نشان می دهند که در زبان انگلیسی و در زبان فرانسه به آسانی قابل رویت بوده و اعتقاد بر این است که هر چیزی که ما می دانیم و هر دانشی که داریم، به زبان دیگر نیز می بایست ارائه گردد.

بسیاری از تجربیات دانش و آگاهی و اطلاعات، به صورت مستند در زبان های دیگر نیز موجود هتسند و بنابراین نیاز به مهارت زبانی وفن ترجمه داریم تا بتوانیم تحقیقات خود را گسترش دهیم و در زمینه تحقیقات در موتورهای جستجوی اینترنتی، به بهترین نحو و فعالانه بتوانیم به کار خود ادامه دهیم.

صاحب نظری به نام Cronin ( تاثیر فناوری های ترجمه )

صاحب نظری به نام Cronin در سال 2013 استدلال می کند که هر فرمی از تعاملات جهانی را نمی توان بدون فعالیت های دو زبانه ، ارتقا داد و بنابراین جهانی سازی، در ترجمه نقش بسزایی دارد. هنوز نیز بسیاری از افراد به سادگی قادر به غلبه بر موانع زبانی شناخته شده بوده و می بایست بر مباحث ترجمه وزبان شناسی تکیه قابل توجهی داشته باشند و اطلاعات مربوطه را برای غنی سازی مباحث زبان شناسی فردی، به بهترین نحو به کار برند.

به صورت سنتی گفته می شود که یک مترجم ( و یا مفسر) می بایست نقش خود را به بهترین نحو ایفا نماید و خدمات حرفه ای خود را به صورت یک رابط زبانی و فرهنگی به دنیا منتقل نماید و بنابراین می توان به ارزیابی اطلاعات و همچنین دستیابی به موقعیت مشخص زبان شناسی در جامعه ، رسید.

بیشتر بخوانید: با 9 مترجم کاملا رایگان آشنا شوید

دیدگاهتان را بنویسید