مترجم باهوش

مترجم باهوش

ویژگی های مترجم باهوش

بسیاری از مترجمان ترجیح می دهند تا ایده های خود را با مترجمان دیگر به اشتراک بگذارند و از ایده ها و علایق و انگیزه های آن ها نیز برای ارتقا کار خود استفاده نمایند. طوفان های مغزی و بحران های فکری ممکن است در ذهن هر مترجمی وجود داشته باشد و مترجم به دلیل روحیات خاص خود همچنان ناخودآگاه این طوفان های فکری را شاخ و برگ می دهد.

بیشتر بخوانید