کودکان و نوجوانان

کودکان و نوجوانان

یکی از حساس ترین و جالب توجه ترین زمینه های ترجمه، ترجمه کتاب هایی است که مخاطب این کتاب ها کودکان و نوجوانان است. همواره در کل دنیاتلاش براین بوده است که کتاب های کودک و نوجوان، با کیفیت و قدرت بهتری ترجمه شوند و در اختیار این سری از مخاطبین خاص قرار گیرنند.

بیشتر بخوانید