مترجم موفق

مترجم موفق

تمام مترجمان، ویراستاران، دانشجویان و تمام افرادی که به نوعی درگیر صنعت ترجمه هستند، نیاز به راهنمایی دارند. اصلا لازمه ترجمه این است که هر مترجمی احساس کند که نیازمند کمک و راهنمایی است. یک مترجم موفق، زمانی موفق است و موفق می ماند که در تلاش باشد دانشجو بماند. 

بیشتر بخوانید