post

ادبیات کودکان

ژانر ادبیات کودکان

فصل تابستان نزدیک است و در گرماگرم تابستان، اوقات فراغت کودکان و نوجوانان بیشتر شده و والدین در پی راه حل هایی برای سرگرم کردن فرزندان خود و استفاده مفید از اوقات فراغت آن ها هستند. از دیر باز، مطالعه کتاب های منحصر به کودک ونوجوان، راهکاری برای استفاده مفید و مثمر ثمر از اوقات فراغت بوده است .

بیشتر بخوانید