زمان تحویل ترجمه

زمان تحویل ترجمه

همانطور که پیش از این ذکرشد، مدیریت زمان برای ترجمه و توجه به زمان تحویل، نقشی اساسی برای مترجمان دارد. مترجمان می بایست در نظر داشته باشند که برای ترجمه مطلوب یک کتابی که در حدود 60000 کلمه دارد، دو ماه زمان خوبی است و می بایست به گونه ای برنامه های خود را سازمان دهی کنند که در عرض دو ماه بتوانند این کتاب را به نحو مطلوبی ترجمه کنند و در اختیار کاربر قرار دهند.

بیشتر بخوانید

نویسنده خوب

نویسنده خوب

نویسنده خوب

در گذشته نویسندگی راهی برای انتقال و ثبت اتفاقات و رخ دادهای زمان بوده‌است. حتی در نثرهای عاشقانه و عارفانه نیز می توان نشانه‌هایی از رخدادهای تاریخی پیدا کرد. نویسندگی راهی برای انتقال اطلاعات و عواطف انسان‌‍ هاست. از این رو شناختن ویژگی های یک نویسنده خوب ضروری است.

بیشتر بخوانید

قرارداد ترجمه

قرارداد ترجمه

در قراردادی که فیمابین مترجم، نویسنده و ناشر منعقد می شود می بایست کلیه مراحل پرداخت هزینه ها و حق ترجمه آورده شود. داشتن حق امتیاز مترجم یا نویسنده و حق دخل وتصرف نویسنده در متن ترجمه شده یا دخل و تصرف مترجم در متن اصلی نویسنده نیز می بایست در متن قرارداد به صورت کاملا شیوا و سلیس آورده شود.

بیشتر بخوانید

حق مترجم

حق مترجم

رعایت حقوق مترجم

همواره توصیه اکید بر این است که ناشران، در پیش از قسمت پیش گفتار کتاب در مورد نویسنده و آثار خلق شده توسط وی، چند صفحه را اختصاص دهند ولی تا کنون خیلی کم شاهد آن بوده ایم که در بخشی از کتاب حتی در حد یک یا دو صفحه ، در مورد مترجم نیز صحبت شود و افتخارات وی بیان گردد و یا حتی تجلیل اندکی از او شود.

بیشتر بخوانید

بهترین راه ترجمه

بهترین راه ترجمه

همانطور که می دانید مطالعه اولیه اولین گام در شروع رسمی فرایند ترجمه  به شمار می آید.می گوییم اولین گام برای شروع رسمی، به این معنا که برای شروع غیر رسمی  ابتدا نویسنده کتاب را بشناسید و حتما دیگر آثار وی را مطالعه کنید تا با طرز فکر و شیوه نگارش وی آشنا شوید.

بیشتر بخوانید

کپی رایت

کپی رایت

حق کپی رایت

همواره حق مسلم یک مترجم است که انتظار داشته باشد متن ترجمه شده وی به هیچ عنوان ترجمه نشود و حقوق اخلاقی می بایست در فرایند ترجمه هم رعایت شود. رعایت اصل جلوگیری از کپی رایت همانطور که برای نویسندگان مطرح است، برای مترجمان نیز حائز اهمیت است. حتی ارائه جزئیات و یا نکات ریز متن یا مقاله ترجمه شده بدون کسب مجوز از مترجم و نویسنده، از لحاظ قانونی ممنوع بوده وقابل پیگرد قانونی می باشد.

بیشتر بخوانید

مترجم باهوش

مترجم باهوش

ویژگی های مترجم باهوش

بسیاری از مترجمان ترجیح می دهند تا ایده های خود را با مترجمان دیگر به اشتراک بگذارند و از ایده ها و علایق و انگیزه های آن ها نیز برای ارتقا کار خود استفاده نمایند. طوفان های مغزی و بحران های فکری ممکن است در ذهن هر مترجمی وجود داشته باشد و مترجم به دلیل روحیات خاص خود همچنان ناخودآگاه این طوفان های فکری را شاخ و برگ می دهد.

بیشتر بخوانید

مترجم قابل و توانا

مترجم قابل

شما همواره در تلاش هستید تا مترجم قابل و ماهری شوید تا مشتریان ترغیب شوند به شما اطمینان کنند و همواره پروژه های ترجمه خود را به شما بسپارند. عامل بسیار مهمی برای این که شما مترجم قابل و توانایی شوید این است که مدیریت زمان فوق العاده ای داشته باشید. همواره تلاش کنید تا با در نظر گرفتن زمانی که در اختیار دارید پروژه های ترجمه را بپذیرید تا بتوانید پروژه را در زمان موعود و با کیفیت مطلوب ارائه دهید. این گونه است که کاربران و مشتریان به شما اعتماد می کنند و باز هم فرایند ترجمه خود را به شما خواهند سپرد.

بیشتر بخوانید