نویسنده خوب

نویسنده خوب

نویسنده خوب

در گذشته نویسندگی راهی برای انتقال و ثبت اتفاقات و رخ دادهای زمان بوده‌است. حتی در نثرهای عاشقانه و عارفانه نیز می توان نشانه‌هایی از رخدادهای تاریخی پیدا کرد. نویسندگی راهی برای انتقال اطلاعات و عواطف انسان‌‍ هاست. از این رو شناختن ویژگی های یک نویسنده خوب ضروری است.

بیشتر بخوانید

نویسندگان مقالات

نجف دریابندری فرزند ناخدا خلف ظلم ابادی در 1شهریور1308 درابادان (1)متولد شد . دوره ابتدائی را درمدرسه 17دی گذراند و وارد دبیرستان رازی شد .وی حدود سال سوم دبیرستان ، تحصیل را رها کرد و به دنبال کار رفت. تخصص اودر دراوردن لحن اصلیه نویسنده اصلی است

نویسندگان مقالات ، یا نویسندگان کتاب های ادبی یا فنی مهندسی و یا هر زمینه دیگر، نیازی ندارند که دانش زبان شناسی قوی داشته باشند. آن ها بیشتر تمرکز خود را روی ارائه دانش و حیطه تخصصی خود می گذارندو در تلاش هستند تا مقاله و کتاب خود را به گونه ای بنویسند که دانش و علم تخصصی آن ها به ظهور و جلوه گذاشته شود.

بیشتر بخوانید

post

ترجمه رمان های برتر دنیا

ترجمه رمان های برتر دنیا

رمان متنی است داستانی که در قالب نثر نوشته می شود، کلمه “رمان” از زبان فرانسوی وارد زبان فارسی شده است. رمان در زبان فارسی مترادف نوول در زبان انگلیسی می باشد که به معنای نو، جدید، داستان های کوتاه و داستان عشقی کوتاه می باشد.

بیشتر بخوانید