مترجمی و نویسندگی

مترجمی و نویسندگی

اختلاف نظر بالایی وجود دارد در مورد مترجمی و نویسندگی.

برخی اعتقاد دارند که مترجم باید متن نویسنده را به صورت کلمه به کلمه و بدون هیچ چیز اضافه ای به زبان مقصد برگرداند و حق هیچ گونه تصرفی ندارد . این دسته اعتقاد دارند که مترجم نباید از نگارش و ادبیات خود استفاده کند .

بیشتر بخوانید