post

مرکز ترجمه تخصصی

پارس 68 با ارایه خدمات نوین در این حوزه از جمله ترجمه تضمینی و ترجمه دانشجویی توانسته اعتماد دانشجویان عزیز را جلب نماید.

بیشتر بخوانید

post

هوش مترجم

هوش مترجم : در ابتدای بحث، این سؤال را میتوان مطرح کرد که چگونه مترجم  میتواند از کارش لذت ببرد، درحالی که از میزان کیفیت ترجمه کم نکند؟

بیشتر بخوانید

مترجم قابل و توانا

مترجم قابل

شما همواره در تلاش هستید تا مترجم قابل و ماهری شوید تا مشتریان ترغیب شوند به شما اطمینان کنند و همواره پروژه های ترجمه خود را به شما بسپارند. عامل بسیار مهمی برای این که شما مترجم قابل و توانایی شوید این است که مدیریت زمان فوق العاده ای داشته باشید. همواره تلاش کنید تا با در نظر گرفتن زمانی که در اختیار دارید پروژه های ترجمه را بپذیرید تا بتوانید پروژه را در زمان موعود و با کیفیت مطلوب ارائه دهید. این گونه است که کاربران و مشتریان به شما اعتماد می کنند و باز هم فرایند ترجمه خود را به شما خواهند سپرد.

بیشتر بخوانید

مترجم موفق

مترجم موفق

تمام مترجمان، ویراستاران، دانشجویان و تمام افرادی که به نوعی درگیر صنعت ترجمه هستند، نیاز به راهنمایی دارند. اصلا لازمه ترجمه این است که هر مترجمی احساس کند که نیازمند کمک و راهنمایی است. یک مترجم موفق، زمانی موفق است و موفق می ماند که در تلاش باشد دانشجو بماند. 

بیشتر بخوانید