مترجم نمونه

بسیاری از افراد فکر می کنند که همین که به یک زبان خارجی مسلط باشند و دایره واژگان حتی نه چندان گسترده از آن زبان را در ذهن خود داشته باشند می توانند مترجمان خوبی شوند. ولی این امر ضرورتا صحیح نیست. داشتن سطوحی از دانش و اطلاعات زبانی برای هر مترجمی ضروری است ولی کافی نیست.

بیشتر بخوانید

شغل مترجمی

مترجمی و نویسندگی

آیا شما شغل مترجمی را برای خود انتخاب کرده اید؟

آیا به مهارت های زبانی علاقه مند هستید؟

آیا می دانید مهارت های کلیدی برای این که یک مترجم موفق شوید چیست؟

ما شما را راهنمایی می کنیم .

بیشتر بخوانید