post

اخلاق ترجمه

اخلاق حرفه ای ترجمه بطور سنتی بعنوان یک روش غیر مترقی تعریف شده است که در آن مترجم معنای متن منبع را تحریف می کند.

بیشتر بخوانید

مترجم موفق

مترجم موفق

تمام مترجمان، ویراستاران، دانشجویان و تمام افرادی که به نوعی درگیر صنعت ترجمه هستند، نیاز به راهنمایی دارند. اصلا لازمه ترجمه این است که هر مترجمی احساس کند که نیازمند کمک و راهنمایی است. یک مترجم موفق، زمانی موفق است و موفق می ماند که در تلاش باشد دانشجو بماند. 

بیشتر بخوانید

مترجمی و نویسندگی

مترجمی و نویسندگی

اختلاف نظر بالایی وجود دارد در مورد مترجمی و نویسندگی.

برخی اعتقاد دارند که مترجم باید متن نویسنده را به صورت کلمه به کلمه و بدون هیچ چیز اضافه ای به زبان مقصد برگرداند و حق هیچ گونه تصرفی ندارد . این دسته اعتقاد دارند که مترجم نباید از نگارش و ادبیات خود استفاده کند .

بیشتر بخوانید