post

تولید محتوای سایت تجهیزات نقشه برداری از طریق ترجمه

بروز رسانی تیر1399

تولید محتوای سایت تجهیزات نقشه برداری | نقشه برداری را می توان یکی از شاخه های ژئوماتیک دانست و این رشته مربوط به فعالیت هایی است که منجر به تعیین یا تخمین مختصات یک نقطه یا چند نقطه از سطح یا درون زمین می شود. این عمل نقشه برداری تمام سطح یا بخشی از آن را مشخص می نماید.

بیشتر بخوانید

post

اخلاق ترجمه

اخلاق حرفه ای ترجمه بطور سنتی بعنوان یک روش غیر مترقی تعریف شده است که در آن مترجم معنای متن منبع را تحریف می کند.

بیشتر بخوانید

مترجمان زبردست

مترجمان زبردست

نویسندگان و شاعران همواره اعتقاد بر این داشتند که یک مترجم ، در بیان معانی نکات و ظرایف ادبی، نمی بایست به دلخواه خود و به صورت آزادانه عمل کند زیرا هرگونه تغییری در بیان نکات و ظرایف، ممکن است به اصل مطلب لطمه بزند و ارتباط جدیدی با مسائل گفته شده پیرامونی برقرار نمی آید.

بیشتر بخوانید

مترجم نمونه

بسیاری از افراد فکر می کنند که همین که به یک زبان خارجی مسلط باشند و دایره واژگان حتی نه چندان گسترده از آن زبان را در ذهن خود داشته باشند می توانند مترجمان خوبی شوند. ولی این امر ضرورتا صحیح نیست. داشتن سطوحی از دانش و اطلاعات زبانی برای هر مترجمی ضروری است ولی کافی نیست.

بیشتر بخوانید

شغل مترجمی

مترجمی و نویسندگی

آیا شما شغل مترجمی را برای خود انتخاب کرده اید؟

آیا به مهارت های زبانی علاقه مند هستید؟

آیا می دانید مهارت های کلیدی برای این که یک مترجم موفق شوید چیست؟

ما شما را راهنمایی می کنیم .

بیشتر بخوانید