تکنولوژی مدیون مترجمان

مترجم تخصصی انگلیسی

جهان تکنولوژی مدیون مترجمان

از دیر باز تا به امروز دانشمندان در پی کسب علم بودند و به هر چیزی که دست پیدا می کردند آن را به رشته تحریر در می آوردند.

ابن سینا با نوشتن کتاب قانون که در زمینه پزشکی میباشد خدمت بزگی به جامعه پزشکی جهان کرد . هنوز هم کتاب قانون در دانشگاه های مرتبط جهان برای آشنایی دانشجویان با علوم پایه پزشکی تدریس میشود.

بیشتر بخوانید