post

ویلیام فاکنر یکی از نویسندگان بسیار مشهور

یکی از نویسندگان بسیار مشهور قرن بیستم در ادبیات امریکا، آقای ویلیام فاکنر است که در سال 1897 میلادی متولد شد و در سال 1962 ، دار فانی را وداع گفت. ویلیام فاکنر، رمان نویس شناخته شده ای است که بیشتر تخصص وی روی فن داستان پردازی نوین بوده و توانسته است نوآوری بدیعی را نه فقط در ادبیات امریکا، بلکه در کل ادبیات دنیا، بنیان گذاری نمایند.

بیشتر بخوانید