ترجمه قرآن

ترجمه قرآن

سلمان فارسی و ترجمه قرآن | سلمان فارسی از یاران نزدیک پیامبر بود.او در کودکی با نام روزبه شناخته می شد. سلمان قبل از اسلام به دین های دیگر مانند مسیحیت و زرتشتی گرویده بود. پس از آشنایی با پیامبر به اسلام نزدیک و نزدیک تر شد و به اسلام ایمان آورد.

بیشتر بخوانید