ترجمه متون بهداشت حرفه ای

ابزار های ترجمه آنلاین

ترجمه متون بهداشت حرفه ای

مهندسی بهداشت علم و هنر تأمین سلامت در محیط های شغلی و کاری می باشد. و یک مهندس بهداشت حرفه ای وظیفه دارد که  عوامل مخاطره آمیز را  شناسایی، ارزش گذاری و حدف یا کنترل نماید.

بیشتر بخوانید