کپی رایت

کپی رایت

حق کپی رایت

همواره حق مسلم یک مترجم است که انتظار داشته باشد متن ترجمه شده وی به هیچ عنوان ترجمه نشود و حقوق اخلاقی می بایست در فرایند ترجمه هم رعایت شود. رعایت اصل جلوگیری از کپی رایت همانطور که برای نویسندگان مطرح است، برای مترجمان نیز حائز اهمیت است. حتی ارائه جزئیات و یا نکات ریز متن یا مقاله ترجمه شده بدون کسب مجوز از مترجم و نویسنده، از لحاظ قانونی ممنوع بوده وقابل پیگرد قانونی می باشد.

بیشتر بخوانید