روحیه انعطاف پذیری

روحیه انعطاف پذیری

همواره مترجم، ناشر و نویسنده در تلاش هستند تا دست در دست هم دهند و با همکاری و همیاری همدلانه، تا حد امکان بهترین کتاب را منتشر نمایند. مترجمان نیز می بایست تا حد امکان روحیه انعطاف پذیری را در خود پرورش دهند و به دور از هرگونه تعصب و خود محوری ، پذیرای انتقادات و نظرات مخالف ناشران یا نویسندگان باشند.

بیشتر بخوانید