مترجم، ویراستار و نویسنده

مترجم، ویراستار و نویسنده

همکاری مترجم، ویراستار و نویسنده با یکدیگر

نیاز است که مترجم، ویراستار و نویسنده با آرامش هرچه تمام تر با هم کار کنند. ایجاد یک ارتباط حتی مجازی خوب بین افکار نویسنده، مترجم و ویراستار می تواند کل فرایند ترجمه را تحت تاثیر قرار دهد و راه را برای ارائه ترجمه موفق و مطلوب تر هموار نماید.

بیشتر بخوانید