هدف از ترجمه

هدف از ترجمه

هدف از ترجمه خوب چیست ؟

اگر مخاطب شما، افرادی هستند که با زبان و ادبیات آشنا هستند و اصول نگارش را به خوبی می شناسند، باید بدانید که کار دشواری را در پیش دارید. چون این گونه افراد با در نظر گرفتن قابلیت ها و دانش خود به مطالعه مقاله یا کتاب ترجمه شده ی شما می پردازند و صد در صد انتظار و توقعات بالایی از نوشته شما دارند. آن ها انتظار دارند که کتاب یا مقاله شما به صورت چند بعدی به بخش های مختلف موضوع بپردازد، از لحاظ ادبی غنی باشد و همواره در تلاش باشد تا خواننده را با چالشی مواجه کند.

بیشتر بخوانید