post

ادبیات کودکان

ژانر ادبیات کودکان

فصل تابستان نزدیک است و در گرماگرم تابستان، اوقات فراغت کودکان و نوجوانان بیشتر شده و والدین در پی راه حل هایی برای سرگرم کردن فرزندان خود و استفاده مفید از اوقات فراغت آن ها هستند. از دیر باز، مطالعه کتاب های منحصر به کودک ونوجوان، راهکاری برای استفاده مفید و مثمر ثمر از اوقات فراغت بوده است .

بیشتر بخوانید

ترجمه ادبی

ترجمه ادبی

ترجمه ادبی، بسیار متفاوت تر از ترجمه اسناد و مدارک، ترجمه تخصصی علوم مختلف و ترجمه کتاب های علمی است. شما به عنوان مترجمی که ترجمه ادبی را انجام می دهید می بایست ظرفیت اطلاعاتی بالایی داشته باشید.

یک سند تنها یک استدلال حقوقی را بیان می کند و شما به راحتی می توانید آن را ترجمه کنید . ولی همیشه لازم است که ظرفیت اطلاعاتی خود را بالا ببرید و بگونه ای از اطلاعات خود در امر ترجمه متون ادبی بهره ببرید که جای هیچ گونه ابهامی برای مخاطب خود باقی نگذاشته باشید.

بیشتر بخوانید