طرح تجاری

به رشد آنها کمک کنید

نام کتاب: به رشد آنها کمک کنید یا اینکه رفتن آنها را تماشا کنید : نیاز سازمان ها به مکالمات شغلی و مطالبات کارمندان

نویسنده: بورلی کای

ناشر: برت – کوئیلر

تاریخ انتشار: 2019-01-15

دسته بندی نوع جدید تجارت و مدیریت.

فرمت : جلد کاغذی

ISBN 9781523097500

قیمت 18.95 دلار

بیشتر بخوانید

اشتراک گذاری

توانایی ذهنی خود­را فعال کنید

الاستیک

نام کتاب: الاستیک : توانایی ذهنی خود­را فعال کنید تا شانس را در آغوش بگیرید.

نویسنده: لئونارد املودینوو

ناشر: vintage

دسته بندی مدیریت و تجارت / تیترهای جدید – نوع جدید جلد کاغذی

فرمت جلد کاغذی

ISBN 9781101970164

قیمت 16.00 $

درباره کتاب:

بیشتر بخوانید

اشتراک گذاری

معرفی کتاب رازهایی درباره موفقیت

معرفی کتاب رازهایی درباره موفقیت

آینده نینجاها

نام کتاب:  آینده نینجا : رازهایی درباره موفقیت در دنیای جدید خلاقیت

نویسنده: گری شاپیرو

ناشر: ویلیام ماروو

تاریخ انتشار: 2018-12-31

دسته بندی تجارت و مدیریت نوع جدید

فرمت جلد گالینگور

قیمت 25.99 $

ISBN 9780062890511

درباره کتاب:

بیشتر بخوانید

اشتراک گذاری

معرفی کتاب اشتیاق نوآوری

اشتیاق نوآوری

اشتیاق نوآوری

معرفی کتاب اشتیاق نوآوری : خلاقیت و تغییر در ال بولی

نویسنده: ام. پیلار اوپازو

ناشر: چاپ دانشگاه کلمبیا

تاریخ انتشار: 2018-11-20

دسته بندی نوع جدید تجارت و مدیریت

فرمت جلد مقوایی

ISBN 9780231176798

قیمت: 24.00 دلار

بیشتر بخوانید

اشتراک گذاری

معرفی کتاب اسب سیاه

معرفی کتاب اسب سیاه

نام کتاب: اسب سیاه : دستیابی به موفقیت از طریق پیگیری اجرایی

نام نویسنده: تاد رز

ناشر هارپر وان

تاریخ انتشار: 2018-10-09

دسته بندی نوع جدید تجارت و مدیریت / غیر داستانی – جلد گالینگور

قیمت 28.99 دلار

ISBN 9780062683632

بیشتر بخوانید

اشتراک گذاری

معرفی کتاب تمرکز

تمرکز

نام کتاب:  تمرکز (مجموعه هوش عاطفی HBR)

نویسنده: مرور تجاری هاروارد

ناشر چاپ مرور تجاری هاروارد

تاریخ انتشار : 2018-12-04

دسته بندی نوع جدید مدیریت و تجارت

فرمت جلد کاغذی

ISBN 9781633696587

قیمت 19.99 دلار

بیشتر بخوانید

اشتراک گذاری

رازهای علمی زمان بندی کامل

رازهای علمی زمان بندی درست-

نام کتاب: رازهای علمی زمان بندی کامل

نویسنده: دنیل اچ. پینک

ناشر:  کتاب های ریورهد

تاریخ انتشار: 2019-01-08

دسته بندی تجارت و مدیریت / عنوان های جدید – جلد مقوایی

فرمت جلد مقوایی

قیمت 17.00 دلار

ISBN 9780735210639

بیشتر بخوانید

اشتراک گذاری

ساختار خلاقانه

کارخانه محاوره ای

نام کتاب:

کارخانه محاوره ای

: تفکری مجدد درباره بوروکراسی در عصر رسانه اجتماعی ( مجموعه دامنه متوسط)

نویسنده: کاترین تورکو

ناشر: چاپ دانشگاه کلمبیا

تاریخ انتشار: 2018-11-13

دسته بندی تجارت و مدیریت نوع جدید

فرمت جلد کاغذی

ISBN 9780231178990

قیمت 24.00 $

بیشتر بخوانید

اشتراک گذاری

درون پنتاگون

پنتاگون

پنتاگون

نام کتاب

درون پنتاگون: درس هایی از زمان زندگی مدیریت در پنتاگون

نویسنده : اش کارتر

ناشر: کتاب های دوتِن

تاریخ انتشار: 2019-06-11

دسته بندی نوع جدید مدیریت و تجارت.

فرمت جلد گالینگور

ISBN 9781524743918

قیمت 29.00 دلار

بیشتر بخوانید

اشتراک گذاری