post

جلوگیری از سرقت ادبی متن

از چه سایت هایی میتوان برای جلوگیری از سرقت ادبی استفاده کرد؟

سرقت ادبی به این معنی است که متن رسیده به دست شما کپی از دیگر مقالات نباشد.

بیشتر بخوانید

post

تولید محتوای سایت بازاریابی از طریق ترجمه

بروز رسانی تیر 1399

می توانیم بازاریابی را به عنوان فرایندی تعریف کنیم که شامل تحقیق، ترویج و فروش محصولات و خدمات با بازار هدف می باشد.

بیشتر بخوانید

post

تولید محتوای سایت تجهیزات نقشه برداری از طریق ترجمه

بروز رسانی تیر1399

تولید محتوای سایت تجهیزات نقشه برداری | نقشه برداری را می توان یکی از شاخه های ژئوماتیک دانست و این رشته مربوط به فعالیت هایی است که منجر به تعیین یا تخمین مختصات یک نقطه یا چند نقطه از سطح یا درون زمین می شود. این عمل نقشه برداری تمام سطح یا بخشی از آن را مشخص می نماید.

بیشتر بخوانید