ترجمه شفاهی همزمان

نحوه یادداشت برداری در ترجمه شفاهی

ترجمه شفاهی همزمان بسیار سخت و دشوار می باشد.

باید حضور ذهن و تمرکز بالایی داشت و مهارت های زیاد در هر دو زبان از الزامات مترجم میباشد. رسیدن به این درجه کار دشواری است و از عهده هر مترجمی بر نمی آید.

تفاوت ترجمه کتبی و ترجمه شفاهی همزمان

در ترجمه کتبی مترجم متن را در اختیار دارد و زمان زیادی را هم می تواند صرف مطالعه و ترجمه کند. و همچنین بارها متن را مطالعه کند.

اما در ترجمه شفاهی متن یکبار گفته میشود و فرصت کمی هم برای ترجمه وجود دارد.

در ترجمه کتبی اگر با معنی کلمه ای آشنایی نداشته باشیم . می توانیم از دیکشنری استفاده کنیم اما در ترجمه شفاهی امکان کمک کرفتن وجود ندارد.

نحوه انجام ترجمه شفاهی همزمان

در این نوع ترجمه مترجم ابتدا گوش می کند سپس محتوا را در ذهن خود تحلیل می کند. سپس به زبان مقصد بر میگرداند و این اعمال باید به سرعت انجام پذیرد.

برای مثال می توان به مترجمان همزمان مربیان فوتبال اشاره کرد.

اگر دقت کرده باشید وقتی مربی فوتبال شروع به صحبت می کند . مترجم با یک وقفه کوتاه شروع به ترجمه و عنوان کردن مشائل می کند.

این نوع ترجمه فشار زیادی به مغز مترجم می آورد پس بهتر است در سخنرانی های طولانی حتما از دو مترجم استفاده کرد.

نحوه یادداشت برداری مترجمان

5 اصل اساسی برای یاد داشت برداری وجود دارد.

1-ایده اصلی را یادداشت کنید.

2-برای کلمات علامت اختصاری بگذارید و به صورت خلاصه بنویسید

برای مثال                    ma   ge                     massage 

3-واژگان و جملاتی که تاکیدی است را با یک خط در یاد داشت برداری مشخص کنید تا در ترجمه هم با آن تاکید کنید.

4- ترجیحا یادداشت های خود را به صورت زیر هم و عمودی بنویسید که در موقع ترجمه گیج نشوید.

5-از علامت ها به خوبی استفاده کنید . می توان 80 درصد گفتار را با علائم یادداشت برداری کرد.

بیشتر بخوانیم :
اشکال مختلف ترجمه شفاهی

دیدگاهتان را بنویسید