post

یادگیری مترجم بودن بیش از این است که فقط به یادگیری تعداد زیادی کلمه و عبارت در دو یا چند زبان و انتقال الگوهای بین آنها بپردازید؛ چیزی بیش از در اختیار داشتن سخت افزار و نرم افزار است. همچنین مستلزم این است که خود را در چندین اجتماع کلیدی یا شبکه های اجتماعی مستقر کرده و تا جایی که می توانید آنها را دقیق مدیریت کنید که مهمترین شان، جامعه مترجمان است.

تعامل بین زبانها و فرهنگها

مترجمان از چگونگی تعامل بین زبانها و فرهنگها اطلاع دارند، همچنین می دانند که بازار ارتباطات بین فرهنگی (سخت افزار، نرم افزار، قراردادها و غیره) چگونه عمل می کند. مترجمان بایستی در بسیاری از نهادها و شبکه های اجتماعی ایفای نقش کنند. برای مثال در کنفرانس ها یا ادارات محلی و منطقه ای، آژانسهای مسافرتی وغیره. فرهنگ ترجمه نیز بایستی در بسیاری از شبکه های اجتماعی برای برقراری تماس، نمابر یا نامه الکترونیکی (ایمیل) پایه گذاری شود تا افراد در معادل یابی اصطلاحات دچار مشکل نشوند. به این ترتیب، مترجمان پیوندهای بسیار ارزشمندی از دیگر جوامع را به ارمغان می آورند.

امسال را بهترین سال خود کنید

یادگیری مترجم بودن بوسیله مشارکت 

از این رو، می توان به اهمیت وجود و مشارکت مترجمان در سازمانها، کنفرانسها و بسیاری از ابعاد جامعه پی برد. اما البته بایستی در دیگر اجتماعات نیز آن را پایه گذاری کنید: شرکت کنندگان در گفتمانهای تخصصی خاص، خوانندگان یا نویسندگان ژورنال های تخصصی، مجلات عمومی، اخبار، علوم و فرهنگ و یا دیگر مجلات محبوب، خوانندگان داستانها و رمانها وغیره. در واقع، ترجمه به اشکال خوانداری، نوشتاری و شنیداری بسیار شبیه است و نوعی کانال ارتباطی برای انتقال عقاید و اطلاعات محسوب می شود.

از طرفی، مترجمان نیز بایستی با افرادی که از این کانالهای ارتباطی در بین فرهنگها استفاده می کنند، در ارتباط باشند. برای آنها ضروری است تا در جوامعی مستقر شوند که دست کم از دو گروه زبانی در جهت برقراری ارتباط استفاده می کنند؛ عمدتآ این تفاوت بین مترجمان و اکثر افراد در این فرهنگها وجود دارد، اما به مترجمان کمک می کند تا فکر و تصورات شان را تا سطح جهانی گسترش داده و همچنین ایجاد پل ارتباطی با صدها نفر در شبکه های اجتماعی مختلف در سراسر جهان را وظیفۀ خودشان بدانند.

مترجم حرفه ای

یک مترجم حرفه ای بایستی همچون یک نرون[سلول عصبی ] عمل کند که دسترسی دندریت ها را به شبکه های وسیع ارتباطی فراهم کرده و همیشه قادر به جلوگیری از ورود “انگیزه های بازدارنده” و “تحریک کننده” به شبکه است؛ بر همین اساس، مترجمان بایستی از ورود اطلاعات و درخواستهای نامناسب به زنجیره های ارتباطی جلوگیری کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.