کوکاکولا

کوکاکولا

در طول 20 سال گذشته، کوکاکولا ارزش چشمگیری را برای سهامدارانش ایجادکرده است.

یک سرمایه گذاری 10000 دلاری در سهام جولای 1980 به 600000 دلار در اواسط 1998 رسید.

این ارزش زیاد بخاطر برنامه ی گسترش برون مرزی کوکاکولا بود.

امروزه 15 درصد سود کوکاکولا از نواحی برون مرزی ناشی می شود و کوکاکولا تقریبا نصف نوشیدنی های ملایم جهان را می فروشد.

اخیرا کوکاکولا کشف کرده است که وقتی سرمایه گذاری برون مرزی می شود ریسک های وجود دارند.

در عوض بین میانه 1998 و جولای 2001، سهام کوکاکولا به تقریبا یک سوم سقوط کرد.

سرمایه سهام

سرمایه سهام 600/000 دلاری به 400/000 دلار رسید در طول 2 و نیم سال.

عملکرد ضعیف کوکاکولا در طول این دوره بخاطر قسمت بزرگ دشواری سرمایه گذاری برون مرزی بود.

شرایط اقتصادی ضعیف در برزیل، آلمان، ژاپن، اسیای جنوب شرق، ونزوئلا، کلمبیا و روسیه  بعلاوه یک مقیاس کیفی در بلژیک و فرانسه به خط پایینی شرکت صدمه می زند.

علی رغم این مشکلات اخیر کوکاکولا مجبور شد در چشم انداز جهانی بماند. کمپانی هم چنین تلاش می کند تا از این مشکلات یاد بگیرد.

رهبران کمپانی

رهبران کمپانی معتقد بودند که کمپانی کلا به طور مرکزی سازماندهی شود.

کنترل مرکزی کوکاکولا را توانا می سازد به کیفیت استاندارد، تغییر عملیات به صورت کارامد و این دو عامل اولیه به تاسیس نام برندش در جهان کمک می کند.

اخیرا با این حال کوکاکولا از این متمرکز سازی بیش از حد نگران می شود.

این باعث می شود که به طور آرام به شرایط در حال تغییر پاسخ دهد و به تفاوت میان بازارهای محلی متنوع در خدمات پاسخ دهد.

CEOکوکاکولا، DOUGLAS N. DAFT  این را منعکس می کند که بنگاه های که اخیرا توسط شرکت در 27 مارچ 2000 ایجاد شده بودند سودهای مالی را افزایش می دهد.

نظرات DAFT در موارد زیر نشان داده می شود:

بنابراین به طور کلی ما یک باور بلندمدت ایجاد خواهیم کرد که کوکاکولاهمیشه زمانی که به انسان ها اجازه داده می شود تا از بینششان استفاده کنند تا تجارت را متناسب با شرایط تجاری فرهنگ محلی اشان بسازنند رشد می کند.

ما البته می خواهیم در بازار رقابتی باقی بمانیم.

تیم شرکت کوچک ما به طور اشکار ارتباط برقرار خواهد کرد.

استراتژی های روشن، سیاست ها، ارزش و استانداردسازی کیفی نیاز دارد تا مارا منسجم و کارامد نگه دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.