کودکان و نوجوانان

یکی از حساس ترین و جالب توجه ترین زمینه های ترجمه، ترجمه کتاب هایی است که مخاطب این کتاب ها کودکان و نوجوانان است. همواره در کل دنیاتلاش براین بوده است که کتاب های کودک و نوجوان، با کیفیت و قدرت بهتری ترجمه شوند و در اختیار این سری از مخاطبین خاص قرار گیرنند.

باید در نظر داشته باشید که ترجمه کتاب های مربوط به کودکان و نوجوانان ، نیاز به توجه خاصی به سبک و سیاق نوشتن، ساختار متن و تصویرسازی های موجود در متن دارد که رعایت همین امور به ظاهر ساده باعث می شود که پیچیدگی کار ترجمه کتاب کودک و نوجوان صد چندان شود.

ترجمه کتاب کودک و نوجوان

مترجمی که در زمینه ترجمه کتاب کودک و نوجوان کار می کند، نیاز دارد که بسیار بسیار به این زمینه علاقه مند باشد و روحیات و انگیزه های این رده خاص سنی را به خوبی بشناسد. مترجم باید در نظر داشته باشد که ترجمه کتاب مخصوص کودک و نوجوان نیازمند تلاش های بیشتری است تا بتواند بر حساسیت و پیچیدگی این کار غلبه نماید.

ترجمه کتاب کودک و نوجوان، مشابه تمام روند های ترجمه، نوعی انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر است و در این کار، مترجم وظیفه بزرگی دارد که کودکان را از همان سنین ابتدایی با شیوه ها و آداب و سنن مردم و کشورها و فرهنگ های دیگر آشنا نماید و دیدی جامع و کامل به آن ها بدهد.

القای حس تازگی در مخاطب

مترجم می بایست در زمان ترجمه کتاب کودک و نوجوان، خود را به جای مخاطب این کتاب قرار دهد و در تلاش باشد تا حس خلوص و تازگی را به مخاطب خود عرضه دارد. البته می بایست مترجم در نظر بگیرد که مخاطب این کتاب ها فقط کودک و نوجوان نیست و بسیاری از افراد در رده های دیگر سنی نیز علاقمند هستند تا این کتاب ها و رمان ها را مطالعه کنند.

درجه اهمیت 

هر مترجمی می بایست در نظر داشته باشد که ترجمه ادبیات و کتاب های مخصوص کودکان و نوجوان، شالوده و بنای اصلی دیگر کتاب ها است که می بایست توجه و سرمایه گذاری هرچه بیشتری روی آن انجام گیرد.

مترجم می بایست ذوق و قریحه نویسندگی و تعامل با کودکان را با فن و هنر ترجمه خود در آمیزد و معجونی از آن بسازد که هر مخاطبی را شیفته و مجذوب خود کند. به ویژه اگر مخاطب دارای ظرایف و لطایف کودکی و نوجوانی باشد، نیازمند ذوق و دقت و سلیقه بیشتری خواهد بود.

اشتراک گذاری
{نخونی سخت پشیمون میشی}  ترجمه علمی و دانشگاهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.