چگونه کیفیت ترجمه ی مقاله را بالا ببریم؟ این بخش از ترجمه که به ترجمه های تخصصی مقالات اختصاص دارد

بدون شک برای هر دانشجو یا محققی آشناست واز آنجایی که یک مقاله از نظرکلمات, محتوا و چارچوب ,تخصصی و دقیق تر است و مربوط به شاخه های علمی می شود که نیاز به نگاه عمیق تری دارد بنابراین ترجمه ی مقالات باید با رعایت نکاتی ظریف و مهم انجام شود.

ترجمه ی مقالات از آن جهت باید دقیق تر و موشکافانه انجام شود که نتیجه تمام تلاش و زمانی بوده که یک فرد برای اظهار نظر علمی یا روشی کاربردی صرف می کند پس باید با تمام شفافیت و کیفیت به مخاطب ارائه شود.
طبق استاندارد ترجمه ISO17100 در ترجمه ی حرفه ای دو فرد مترجم و ویراستار باید از هم متفاوت باشند.

برای بهتر شدن مفهوم و کیفیت ترجمه ی مقاله به این نکات بیشتر توجه کنید.

 • ابتدا,دور ترجمه ماشینی را خط بکشید حتی برای سرک کشیدن لغات و ارضای حس کنجکاویتان . در عوض دیکشنری های معتبر و تخصصی را کنار دستتان بگذارید.
 • از مشتری بخواهید اگر نکاتی در مورد نوع ترجمه دارد ویا لغات مد نظر اوست در یک فایل ورد به صورت جداگانه ارسال کند چراکه این توضیحات باعث روان تر شدن و بالابردن کیفیت ترجمه می شود.
  • همینطور می توانید اگر نکته ابهامی در متن وجود دارد و شما نیاز به راهنمایی نویسنده اصلی یا پیشنهاد بهتری برای آن دارید, مطرح کنید.
  • قالب و چارچوبی را که مشتری می خواهد از قبل مشخص کنید و آن را از تغییرات و پیشنهادات قبل از ترجمه و حین آن با خبر کنید وگرنه در انتهای کار با عدم رضایت مشتری و دوباره کاری مواجه می شوید.
 • مواردی که به مقاله ضمیمه شده شامل اسناد و دستور عمل های مربوطه را مطالعه کنید.این موارد جانبی را با مشتری هماهنگ کنید و دراین مورد هم از او مشورت بگیرید و اطلاعات لازم را کسب کنید.
 • هر چه اطلاعات جانبی و تخصصی خود را بیشتر کنید با دید باز و عمیق تری می توانید در این نوع سبک ترجمه کار کنید بنابراین قبل از ترجمه مقالات حتما چند مورد مقاله مربوط به سبک مورد نظر را بخوانید تا با قواعد ,نوع ترجمه و محتوای کلی آشناییت پیدا کنید.
 • تمام ترجمه را بخوانید و غلط املایی ها را رفع کنید.
  • باز بینی و ویرایش یک مقاله بهتر است در 3 مرحله انجام شود تا مطمئن شوید ترجمه بدون هیچ نقصی انجام شده.

دیدگاهتان را بنویسید