post

هنگامی که یادگیری زبان انگلیسی راشروع میکنیم مهمتراز هرچیز این است که بتوانیم درپایان این یادگیری ، براحتی با انگلیسی زبانان به مکالمه بپردازیم واین مستلزم تقویت قسمت اسپیکینگ (speaking) زبان خود می باشد چراکه درصورت مسلط بودن روی اسپیکینگ به آسانی میتوانید درجمع بدون داشتن کوچکترین استرسی به صحبت کردن دررابطه باهرموضوعی بپردازید پس فراموش نکنید که هدف از یادگیری هرزبانی درمرحله اول ایجاد ارتباط می باشد.

زمان مناسب برای یادگیری اسپیکینگ (speaking)

 اما برای زمان مناسب یادگیری اسپیکینگ عقیده زبان اموزان کمی بایکدیگر متفاوت می باشد،گروهی اصرار دارند ازآنجایی که یادگیری اسپیکینگ زبان همیشه درمرحله اول قرار میگیرد پس بهتراست یادگیری زبان با قسمت اسپیکینگ اغاز شود واما گروهی دیگر اینطور فکر نمیکنند و اصرار دارند از انجایی که یادگیری قسمت اسپیکینگ کمی پیچیده بنظر میرسد بهتراست درابتدا مغزرا با یادگیری قسمت های اسان تر یعنی ریدینگ ویا رایتینگ اماده کرده وسپس به سراغ اسپیکینگ بروید.پس در دراخر زمان مناسب برای یادگیری اسپیکینگ چه موقع است؟درادامه ی این مطلب بهترین زمان رابرای شمابازگو خواهیم کرد.

وامااینگونه بگوییم که اگربخواهید قسمت اسپیکینگ را دیر تر ازسایر قسمت ها شروع کنید از طرفی میتواند برای شما مفید باشد و نیز از طرف دیگر میتواند به ضرر شماشود که مادراینجا هردو قسمت رامورد بررسی قرارمیدهیم:

معایب وضرر دیر اغاز کردن یادگیری اسپیکینگ:

در واقع اگر سایر قسمت هارا زودتر اغاز کنید ممکن است این مشکل پیش بیاید که پس از هر بخش یادگیری ریدینگ یا هرقسمت دیگر با خود بگویید وقت برای صحبت کردن و یادگیری اسپیکینگ زیاد است و بازهم وقت خود را به یادگیری وتمرین ریدینگ و دیگر قسمت ها سپری کنید دراصل میخواهیم بگوییم ممکن است بادرگیر شدن دریادگیری قسمت های دیگر، اسپیکینگ را ازخاطر خواهید برد.

واما مزایا و سود دیر آغاز کردن یادگیری اسپیکینگ:

و اما از طرفی اگر قبل از اسپیکینگ روی دایره لغات یا قسمت های دیگر تمرکز کنید بهتر میتوانید هنگام صحبت کردن کلمات را کنارهم قرار دهید و اصل موضوع را برسانید درنتیجه بدون شک ذهن آماده تری برای مکالمه خواهید داشت.

وحال میخواهیم مزایا و معایبه جنبه ی زود شروع کردن یادگیری اسپیکینگ از سایر قسمت های زبان خارجی رامورد بررسی قرار دهیم:

 معایب وضرر زود شروع کردن:

 همانطور که قبلا نیز گفته بودیم یادگیری اسپیکینگ کمی پیچیده تر از بقیه قسمت ها می باشد در نتیجه میتوان گفت اگرشما شخصی هستید که از تمرکز بالایی برخوردار هستید،قادرید یادگیری اسپیکینگ رازودتر شروع کنید چرا که اگر فردی هستید که در زبان خارجی درسطح پایینی قراردارید وبخواهید یادگیری اسپیکینگ رادرابتدا اغاز کنید ممکن است درهنگام مکالمه ی رو در رو با نیتیوها اشتباهات زیادی داشته باشید و این موضوع باعث تضعیف روحیه واعتماد به نفس شماخواهدشد درنتیجه بزودی یادگیری زبان را متوقف خواهید کرد.

پس چه موقع بهترین زمان برای اغاز یادگیری اسپیکینگ می باشد؟

درواقع میتوان گفت زمان مناسب،زمانی است که نه خیلی زودتر از یادگیری بقیه قسمت ها ونه خیلی دیرتر باشد.به نکته ی زیر دقت کنید:

میتوانید باتوجه به زبان مادریتان زمان مناسب برای یادگیری اسپیکینگ رابسنجید:

قبل ازهرچیزبه این نکته توجه داشته باشید که ساختار جملات هرزبان با زبان دیگرمتفاوت است پس هنگامی که یادگیری زبانی راشروع کردید ابتدا نگاهی سطحی به ساختار جملات ان بیندازید و ببینید که ایا به ساختارزبان مادری شما نزدیک است یاخیر،اگرنزدیک است میتوانید یادگیری اسپیکینگ زبان مورد نظررازودتر اغاز کنید درغیراین صورت،یعنی اگرساختارجملات زبان اصلی به زبان مادری شمادور می باشد بهتراست یادگیری اسپیکینگ راکمی عقب بیندازید چراکه اول باید با ساختارجملات ان زبان اشناشده سپس برای مکالمه اقدام کنید،پس بهتراست درابتدا مدتی محمدود را به تمرین روی قسمت های دیگر مانند ریدینگ ولیسنینگ وافزایش دایره لغات خود بپردازید.

واما حرف اخر:

ترس خود را کنار گذاشته و بلافاصله بعد از پیدا کردن زمان مناسب یادگیری مکالمه خودرا اغاز کنید چه بسا گروه بسیاری هستند که از ترس نتوانستن هیچ گاه یادگیری اسپیکینگ را آغاز نکرده اند اما فراموش نکنید که شاید بار اول اشتباهاتی داشته باشید اما بدون شک این اشتباهات تجربه ای برای بهتر شدن مکالمه های بعدی شما خواهد بود واز طرفی اگز اسپیکینگ یک زبان خارجی را درخود تقویت کنید برای یادگیری اسپیکینگ زبان های دیگر نیز مغز اماده تری خواهید داشت پس وقتتان را تلف نکنید وهمین حالا به یادگیری زبان موردنظر و اسپیکینگ ان بپردازید.

شرکت پارس 68 در زمینه ترجمه کتاب ، ترجمه مقاله ، ترجمه فوری آماده خدمت رسانی میباشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید