post

اولین سوالی که به ذهن ما در زمان یادگیری زبان انگلیسی خطور میکند این است که چطور به صورت حرفه ای مانند انگلیسی زبانان صحبت کنیم؟

وهمچنین مهمترین چیز هنگام ورود به یک کشورخارجی این است که بتوانید بدون مشخص شدن زبان مادریتان به زبان انگلیسی صحبت کنید مادراین مقاله روش هایی برای روان کردن لهجه تان هنگام صحبت کردن به شما آموزش خواهیم داد.

5 روش کاربردی که چطور به صورت حرفه ای مانند انگلیسی زبانان صحبت کنیم؟

روش اول:سعی کنید کلمات خودرا مانند نیتیوها به زبان اورید

قبل ازهرچیز میتوان گفت ریتم ها و اهنگ،لحن های مختلف برای یک کلمه،صداها همگی زیرمجموعه ی لهجه هستند درواقع زمانی که شما از لهجه ی یک زبان صحبت میکنید،منظور همان تلفظ صحیح صدا وآهنگ مورد نظر کلمه ی موجود می باشد،پس درنتیجه میتوان گفت تقویت تلفظ صداهای متفاوت جز نکات مهم محسوب میشود بطور مثال در زبان عربی برای اینکه بتوانید بخوبی بالهجه ی عربی زبانان صحبت کنید باید اول ازهمه بتوانید تلفظ های متفاوت حرفه ذ،ض وظ رابه روش صحیح یادگیری کنید واما این موضوع نه تنها در زبان عربی بلکه درزبان انگلیسی،برای تلفظ th ودرزبان فرانسوی برای تلفظ r ،وجود دارد.پس دقت داشته باشید که یک حرف درزبان های مختلف ونیز درجایگاه های متفاوت بطور مختلفی ممکن است تلفظ شوند.

بیشتر بخوانید: گفتن تبریک تولد به زبان انگلیسی
تقویت مهارت گفتاری (کاربردی)

روش دوم:به دهان نیتیو ها وروش تلفظ کلماتشان دقت کنید

نکته ی جالب این است که گاهی تلفظ برخی کلمات در زبان های متفاوت ممکن است یکی باشد اما هنگامی که انها را به زبان میخواهیم بیاوریم ممکن است درکشش و صدای ان تفاوت هایی وجودداشته باشد که این نکته ی کوچک را فقط خود نیتیوها بدرستی رعایت میکنند پس مهمترین کاربرای یادگیری این نکته توجه به دهان وشیوه ی تلفظ انها می باشد.

روش سوم:نکات مهم اعم ازاشکالات لهجه ی مورد نظر خود را پیدا کنید

برای این کاربهترین روش این است که شخصی را که نیتیو نمی باشد به مکالمه بااو بپردازید چه بسا اگراین شخص به زبان دیگری صحبت بکند نیز بهتر است چرا که خطاهای ریزصحبت های شما بدرستی به چشمش میخورد،از او بخواهید ان خطاها را با شما درمیان گذاشته تا به اصلاح ان بپردازید.شاید برایتان سوال باشد منظوراز خطاهای ریز چیست بطور مثال مادر زبان فارسی از مصوت های طولانی زیاداستفاده میکنیم درصورتی که درزبان انگلیسی بهتراست مصوت ها کوتاه باشند وماهنگام صحبت کردن به زبان انگلیسی ممکن است ازروی عادت برخی مصوت ها را کشیده تلفظ کنیم درنتیجه اگرباشخصی مکالمه کنید براحتی متوجه این نکته خواهد شد.

روش چهارم:به اشنایی بیشتربا صامت ها ومصوت ها بپردازید

برخی به اشتباه تصورمیکنند صامت ها و مصوت ها اهمیت زیادی درصحبت کردن انها به زبان کشور موردنظرندارد اما چنین نیست چرا که همه ی زبان ها پایه ی اصلی انها روی صامت هاو مصوت ها بنا شده واین گونه است که برخی زبان هابیشتر لغاتشان باصامت ها آمیخته شده وبالعکس دربرخی زبان ها اکثر لغاتشان برپایه مصوت هاست وشما بایدهنگام یادگیری زبان موردنظرخود، این نکته رانیزدرنظر داشته باشید بطور مثال همان طور که درمطلب بالا گفته شد انگلیسی زبان ها علاقه مند هستند کلماتشان رابا صامت هابیان کنند وازمصوت کمتراستفاده میکنند وشما درصورت رعایت نکردن این نکته بدون شک نمیتوانید بصورت حرفه ای به زبان انگلیسی صحبت کنید واز طزفی اگر این نکته رانادیده بگیرید وبطور مثال وارد کشور برزیل شوید به احتمال زیاد شما را بامردم یک کشور دیگر مانند پرتغال اشتباه خواهند گرفت این مثال بطور وضوح اهمیت توجه به صامت ها ومصوت هارابرای شما نمایان میکند.

واما روش اخر یعنی روش پنجم:سعی کنید مانند یک طوطی نزدیک به لهجه ی نیتیو ها بطور روان صحبت کنید

برای صحبت کردن مانند یک طوطی اولین مرحله برای شما تقویت لهجه تان می باشد که برای تقویت لهجه تمرین ریدینگ یا اسپیکینگ نتیجه ای نخواهد داد وتا زمانی که به مدت طولانی به صحبت نیتیوها گوش ندهید نمیتوانید در روان کردن لهجه تان موفق شوید.فراموش نکنید که گوش دادن بهتراز هرتمیرینی برای شما مفید خواهد بود چرا که زمانی که گوش میدهید براحتی میتوانید از نیتیو مورد نظر خود الگوبرداری کنید.

در صورت نیاز جهت ترجمه مقاله و ترجمه فوری متون میتوانید از کارشناسان شرکت کمک بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.