چرا و چگونه ویرایش کنیم؟

چرا و چگونه ویرایش کنیم؟

متنی که به دلیل اشتباهات لغوی بررسی می شود در واقع ویرایش شده و این بررسی, چکاب یا بازبینی با دقت و تجربه بر روی یک متن را ویرایش میگوند و نویسنده متبحری که علم و هنر خود را صرف بازنویسی و اصلاح متن میکند ویراستار نام دارد.
ویراستار متن ادبی, مقاله علمی و داستان هرکدام در زمینه تخصصی خود مهارت روانی و وضوح نوشتاری را به کار می برند.
مرتب سازی جملات, تصحیح املا و دستور زبان و همچنین شفاف سازی هرچه بیشتر متون وظیفه اصلی یک ویراستار است.


در نوشتار هر متن از قبیل ادبی, سبک علمی یا هنری یک سری اسنانداردهای نگارشی عام و خاص وجود دارد.
استاندارد و ضوابط کلی و عام شامل تمام سبک های نگارشی است
و در سبک های خاص تر مانند ادبی و هنری کمی ظرافت ,لطافت و احساس در جمله بندی دخیل می شود که البته بدون تصرف و لطمه وارد کردن به متن اصلی است.
بعضی عبارات و جمله بندی ها, کلمات هجو و زائد دارند که مخاطب را خسته و دلزده می کند و از ذوق می اندازد و به این ترتیب یک داستان یا مطلب مفید و گیرا رفته رفته کشش و جذابیتش را از دست می دهد.

ویراستار

وقتی حرفی را می شود در دو جمله زد در یک پاراگراف چرا؟!

دقت و علم کافی و وسیع در به کارگیری کلمات و مترادف و متضاد آنها در ویرایش یک موضوع بررسی می شود و ویراستار گاهی لازم دارد کنار دست خود فرهنگ لغت معتبر هر دوزبان را داشته باشد و در استفاده از مترادف ها ,متضادها و املای صحیح نزدیک ترین و درست ترین کلمات بامعنی را به کاربگیرد.
ویراستار بهتر است قبل ویرایش یک متن درمورد آن مطلب اطلاعات کافی را با روزنامه وار خواندن به دست بیاورد و خود را جای یک فرد با اطلاعات سطحی و عادی بگذارد تامطلب ویرایشی خود را زیاد تخصصی و سنگین نکند.
اما گاهی این ویرایش ویژه افراد متخصص و پژوهشگران است که دراینجا به ,دقت و جمع اوری اطلاعات ازقبیل اطلاعات فنی, زبانی و نگارشی نیاز بیشتری است.

ویراستار باغبانی برای متن

ویراستار مانند یک باغبانی که به جان گیاه پر بار می افتد و برگهای خشک و خراب آن را هرس می کند ذربینی بر تن یک متن می گیرد و به متن با نگاه باز و دقیق خود جان تازه می دهد.
در ویرایش بر اساس یک برنامه ی مرتبه ای و پله ای پیش می رویم و بعد از تکمیل مرحله ی اول ,سراغ بعدی می رویم.
در مرحله اول بررسی لغت به لغت یک متن است.چشم تیز کردن بر روی غلط املایی و کلمات ناخوانا و مرحله ی دیگر برسی جمله بندی و پاراگراف هاست و یک بررسی و اصلاح نهایی.
معمولا تقاضا برای ویرایش متون و مقالات علمی بیش از دیگر سبک هاست.
و به همین دلیل نیاز به ویرایش جزئی تر و تخصص در آن حیطه ,بیشتر است.گاهی باید جدوال, نمودار های تحقیقاتی را بررسی کرد تا در آن اشتباهات عددی نوشتاری محاسباتی نباشد.جمله بندی های آن منظم و تمام پاراگراف و کلمات به هم مرتبط باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.