چرا ترجمه ماشینی قابل اعتماد نمی باشد؟

چرا ترجمه ماشینی قابل اعتماد نمی باشد؟

متاسفانه در ترجمه متن یا مقاله توسط سایت های ترجمه ماشینی مشکلات بسیاری به وجود می آید.

قبل از هر چیز باید بدانیم ترجمه ماشینی چیست و چگونه کار می کند؟

ترجمه ماشینی در واقع الگوریتمی می باشد که توسط برنامه نویسان ایجاد شده است. توضیح ساده این است در واقع یک مخزن از دیتا می باشد ( دیتا برای این منظور کلمات انگلیسی و ترجمه آنها می باشد ) .هنگامی که شما متنی را برای ترجمه داخل این سایت ها قرار می دهید به صورت خودکار معنی کلمات که قبلا به سیستم داده شده را در کنار هم می گذارد و تحویل می دهد.

مشکلات این روش شامل موارد زیر می باشد

1-نیاز به یک دیتای بسیار زیاد می باشد ولازم است همش به روز رسانی شود( هیچ سیستمی نمی تواند این همه دیتا داشته باشد چون هم دیتا خیلی زیاد است و هم حجم زیادی از حافظه سیستم برای ذخیره نیاز دارد)

2- دیتای که به این سیستم داده می شود در واقع متن ها یا مقالات ترجمه شده  می باشد .مشکل اینجاست که آیا این متونرا درست ترجمه شده است ،به عبارت دیگر دیتای وارد شده به سیستم دارای کیفیت می باشد . به علت نیاز به دیتای (ترجمه) بالا مشخص است همه ترجمه ها را نمی توان بازبینی کرد پس نتیجه می گیریم کیفیت ترجمه ها که به عنوان دیتای سیستم استفاده می شود پایین می باشد.

3-به علت اینکه ماشین ها هنوز خیلی مانده به انسان ها در ترجمه برسند چون درک مفهوم ندارند در واقع متن را به صورت لغت به لغت ترجمه می کنند نه جمله .و چون هر کلمه معانی گسترده دارد و در واقع این متن است که مشخص می کند کدام معنی کلمه  به کار رفته است به عنولن مثال وقتی از کلمه شیر در متن استفاده می کنیم این جمله است که مشخص می کند معنی این کلمه شیر آب است یا شیر پاستوریزه و یا حیوان شیر 

4-هر روزه اتفاقات  جدیدی به وجود می آید که مترجم ماشینی از آن بی اطلاع است مانند اخباری که روزانه در دنیا تولید می شود به عنوان مثال کلمه برجام و همچنین کلماتی که باپیشرفت علم ایجاد می شود مانند بیت کوین .

نکته

در اینجا این سوال پیش می آید که مترجم هم ممکن است این کلمات را نداند پس چه فرقی می کنند .درجواب باید گفت مترجم می تواند سرچ کند و در مورد موضوع مورد نظر اطلاعات کسب کنند اما نرم افزار ترجمه نمی تواند.

5- تشخیص فعل و فاعل برای ماشین بسیار مشکل است به خاطر همین جملات را درست نمی نویسد و نگارش متن مانند یک کودک می باشد .

در پایین قسمت هایی از دو مقاله قرارداده شده است که خودتان بتوانید مقایسه کنید که چه مقدار بین ترجمه توسط مترجم و ترجمه ماشینی تفاوت وجود دارد

قسمتی از یک مقا له که در سایت ترجمه ماشینی قرار داده شده و همچنین توسط مترجم ترجمه شده است

CHARACTERISTICS OF CONTROL CHARTS

A control chart is a time-ordered diagram to monitor a quality characteristic, consisting of:

  1. A nominal value, or centre line, the average of several past samples.
  2. Two control limits used to judge whether action is required, an upper control limit (UCL) and a lower control limit (LCL
  3. Data points, each consisting of the average measurement calculated from a sample taken from the process, ordered overtime. By the Central Limit Theorem, regardless of the distribution of the underlying individual measurements, the distribution of the sample means will follow a normal distribution. The control limits are set based on the sampling distribution of the quality measurement.

ترجمه توسط یکی از سایت های ترجمه ماشینی معروف

ویژگی‌های کنترل کنترل CHARTS یک نمودار کنترل یک نمودار زمانی برای نظارت بر یک ویژگی کیفی است که شامل : ۱ . یک مقدار اسمی ، یا خط مرکزی ، متوسط چندین نمونه گذشته‌است .

۲. دو محدوده کنترل بکار گرفته‌شده برای قضاوت درباره اینکه آیا اقدام لازم است ، یک حد کنترل بالاتر ( UCL ) و یک حد کنترل پایین‌تر ( lcl ) .

۳. نقاط داده ، هر کدام از اندازه‌گیری متوسط محاسبه‌شده از یک نمونه گرفته‌شده از فرآیند ، اضافه کردن اضافه‌کاری . در محدوده مرکزی قضیه ، بدون در نظر گرفتن توزیع اندازه‌های فردی زیر ، توزیع نمونه به معنی یک توزیع نرمال خواهد بود . محدوده کنترل براساس توزیع نمونه‌گیری ارزیابی کیفیت تنظیم شده‌است .

ترجمه انسانی  که توسط مترجم انجام شده است

مشخصات چارت های کنترل

یک چارت کنترل یک دیاگرام مبتنی بر زمان برای نظارت بر مشخصات کیفی شامل ِ :

  • مقدار نامی یا خط مرکزی ، متوسط چند نمونه های آخر
  • دو محدوده ء کنترل برای بررسی اینکه آیا عملی لازم است یا خیر ، حد بالای کنترل (UCL) و حد پایین کنترل (LCL)
  • نقاط داده که هر کدام متشکل از متوسط مقادیر محاسبه شده از روی نمونه های پردازش و در طول زمان هستند . با اعمال نظریه ء حد مرکزی ، صرف نظر از توزیع مقادیر خاص ، توزیع میانگین نمونه ها باید یک توزیع نرمال باشد . حد مرکزی بنا بر توزیع نمونه برداری مقدار کیفی تنظیم می شود .

نمونه دیگر از یک مقاله 

Durvasa

In Hindu Puranas, Durvasa (Sanskrit: : _वा_सा ) also known as Durvasas (Sanskrit: _वा_सस्), was an ancient Rishi, the son of Atri and Anasuya. He is known for his short temper. Hence, wherever he went, he was received with great reverence from humans and devas alike.

According to local tradition in modern Azamgarh, Durvasa’s Ashram or hermitage, where many disciples used to go to study under him, was situated in the area, at the confluence of the Tons River and Majhuee rivers, 6 km north of the Phulpur Tehsil headquarters.

His one famous temple called Rishi Durvasa Temple is located in village-Aali Brahman, tehsil- Hathin,dist.-Palwal, Haryana.

ترجمه توسط همان سایت

Durvasa در Puranas هندو , Durvasa ( سانسکریت : ) نیز به as ( سانسکریت ) معروف است , یک Rishi باستانی , پسر of و Anasuya بود . او به خاطر خلق و خوی کوتاهش مشهور است . از این رو , هر جا که می‌رفت با احترام فراوان از انسان‌ها و devas استقبال می‌کرد .

بیشتر بخوانید : مترجم نمونه کیست ؟

بیشتر بخوانید : مترجم کتاب چه ویژگی هایی باید داشته باشد ؟

طبق روایات محلی در Azamgarh امروزی ، Durvasa’s ashram یا صومعه‌ای که در آن بسیاری از مریدان به تحصیل در زیر او عادت داشتند ، در محل تلاقی دو رودخانه و رودخانه‌های Majhuee در ۶ کیلومتری شمال مرکز تحصیل Phulpur واقع شده‌است .

یک معبد مشهور او به نام ” معبد Durvasa Temple” در روستای – Brahman ، تحصیل – Hathin در منطقه ۶ کشور واقع شده‌است . Palwal ، Haryana .

ترجمه توسط گوگل ترنسلیت

چرا ترجمه ماشینی قابل اعتماد نمی باشد؟-

چرا ترجمه ماشینی قابل اعتماد نمی باشد؟

دورواسا

در هندو پوراناس ، دورواسا (سانسکریت: _वा_सा) که به عنوان دوراساس نیز شناخته می شود (سانسکریت: _वा_सस्) ، یک ریشی باستان ، پسر آتری و آناسویا بود. او به خاطر خلقی کوتاهش شناخته شده است. از این رو ، هر کجا که می رفت ، با احترام فراوان از انسانها و شیطان ها پذیرفته می شد.

طبق رسم محلی در اظمرگه مدرن ، Ashram Durvasa یا hermitage ، جایی که بسیاری از شاگردان برای تحصیل زیر او می رفتند ، در این منطقه واقع شده بود ، در محل تلاقی رودخانه تونس و رودخانه Majhuee ، در 6 کیلومتری شمال مقر Phulpur Tehsil.

یکی از معابد معروف او به نام معبد ریشی دوراسا در دهکده -علی براهمن ، تفلیس-هاتین ، فاصله- پالوال ، هاریانا واقع شده است.

ترجمه توسط مترجم

دورواسا

در آیین هندو پوراناس ، دورواسا ریشی ِ  باستان ، پسر آتری و آناسویا بود. دوروساوا به خلق  تنگ و بد اخلاقش معروف است . از این رو ، هر کجا که می رفت ،انسانها و دیوها با او با احترام برخورد می کردند .

طبق سنت محلی در علیگرِ امروزی ، آشرام و یا گوشه عزلتِ دورواسا ، جایی بود که وی برای مطالعه بدانجا می رفت ، یعنی ، جایی در تلاقی رود تونس و رودخانه ء ماجهویی در 6 کیلومتری مقر آموزش پرورش فالپورِ امروزی .  یکی از معابد معروف او به نام معبد ریشی دورواسا در دهکده ء  -علی براهمن ، به نشانی  تهسیل-هاتین ، منطقه- پالوال ، در هاریانا واقع شده است.

نتیجه گیری

در اینجا این نکته را باید ذکر کرد که سایت های ترجمه ماشینی با اینکه تلاش می کنند یک مترجم خوب باشند اما در واقعیت بسیار فاصله دارند .

ممکن است در ترجمه توسط انسان خطاهایی به وجود بیاید اما این خطاها نسبت به ترجمه ماشینی که مشخص نیست چی ترجمه کرده است قابل چشم پوشی است.

# چرا ترجمه ماشینی قابل اعتماد نمی باشد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.