post

بسیاری مواقع مترجمان و ناشران و نویسندگان با هم به این توافق می رسند که تنها با پرداخت حق ترجمه، فرایند ترجمه توسط مترجم انجام گیرد و مترجم هیچ حقی نداشته باشد که نام وی در اثر، کتاب، ژورنال یا مجله چاپ شود.

این امر کاملا بستگی به تصمیمات و نظرات شخصی مترجمان دارد. برای بسیاری از مترجمان ، شهرت و اعتبار چندان ارزشی ندارد و صرفا به دلیل تامین هزینه های زندگی و امرار معاش، فعالیت مترجمی خود  را دنبال می کنند. ممکن است نویسنده یا ناشر، در ابتدای عقد قرارداد با مترجم، با وی اتمام حجت کنند و به صورت مکتوب قید نمایند که پس از ترجمه کامل متن یا اثر، مترجم هیچ حق امتیازی از این اثر نخواهد داشت.

اختیارات مترجم

و این صرفا در حیطه اختیارات مترجم است که ترجمه پروژه مربوطه را قبول کند یا رد کند. مترجم هزینه ای برای حق امتیاز دریافت نمی کند. این هزینه و حق ترجمه می بایست به گونه ای به مترجم داده شود که پاسخگوی زحماتی که او کشیده است باشد ولی به صورت توافقی ممکن است هم مترجم و هم نویسنده به این نتیجه برسند که هزینه فقط بابت زمانی که برای ترجمه اختصاص داده شده است و صرف هزینه ترجمه ، پرداخت شود و مترجم هیچ گونه حق امتیازی در این اثر نخواهد داشت.

ترجمه یک کتاب

زمانی که مترجم ، پروژه ی ترجمه یک کتاب را برعهده می گیرد، طبق قرارداد نوشته شده می بایست پس از گذشت شش ماه از شروع ترجمه کتاب، حق ترجمه پرداخت شود ( یا به صورت توافقی در صدی از کل حق ترجمه) و بدین ترتیب مترجم کار خود را پیش ببرد. در کل اعتماد بین مترجم و ناشر و نویسنده ، حرف اول را در ترجمه متون و کتاب و ارائه آثار مطلوب می زند.

نداشتن حق امتیاز مترجم

همان طور که گفته شد بسیاری از مترجمان نیز توافق می کنند که تنها هزینه را اخذ نمایند و هیچ حق امتیازی از اثر نداشته باشند و داشتن حق امتیاز یا نداشتن آن و یا دریافت حق ترجمه پیش از موعد تحویل یا پرداخت درصدی از آن پس از تحویل، همه و همه تصمیمات شخصی هستند که با توافقات چند جانبه ای که بین ناشر ، نویسنده و مترجم انجام میگیرد، تصمیم بر آن می شود که چگونه مسائل جانبی مدیرییت شود ولی می بایست همواره در نظر داشته باشیم که رضایت کامل تمام عوامل یک اثر ، در ارائه بهینه آن اثر نقش بسزا و حائز اهمیتی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید