ویراستاری متون ادبی

بهترین روش برای ویراستاری متون ادبی 

بسیاری از ویراستاران تمایل دارند که نسخه اصلی ترجمه را از مترجم دریافت نمایند و به صورت بسیار ناشیانه روی آن کار کنند.

ولی دراین میان ویراستاران فعال نیز نقش پر رنگی دارند بسیاری از ویراستاران نیز هستند که پیش از آن که ویرایش یک متن ادبی را بپذیرند از مترجم می خواهند که این فرصت را به آن ها بدهد که حداقل دو هزار یا سه هزار کلمه از متن را ویرایش کنند و به عنوان نمونه تحویل مترجم دهند و در صورت تایید مترجم، به کار خود ادامه دهند.

قواعد زبانی در ویراستاری متون ادبی

ممکن است ویراستار در مورد قواعد زبانی چندان اطلاع نداشته باشد بنابراین این امر به وی کمک می کند تا شیرازه اصلی متن دستش بیاید و تلاش کند که پیش از پذیرش پروژه، بیشتر روی موضوع مربوطه مطالعه کند و به صورت چالش برانگیز به مطالعه خود ادامه دهد و پرسش های گوناگونی را در مورد این موضوع مطرح نماید و تلاش کند که این پرسش ها را پاسخ دهد و این امر به مترجم و ویراستار کمک خواهد کرد که با دید وسیع تری به ترجمه و ویرایش متن بپردازند و بهترین اثری که می توانند را ارائه دهند.

لازم به ذکر است که مترجم پیش از آن که ترجمه را شروع کند و ویراستار پیش از آن که ویرایش متن را شروع کند می بایست کاملا کتاب را به شیوه روزنامه خوانی مطالعه کند و در تلاش باشد تا چالش فعالی با کتاب برقرار کند. به این ترتیب به جرات می توان گفت تاثیر گذاری متن کتاب پس از ترجمه و ویراستاری، صد چندان خواهد شد.

ویراستار

راضی نگه داشتن مخاطب

مطالعه کل کتاب به صورت روزنامه خوانی، باعث می شود که ارزیابی و تسلط بهتری روی کل متن کتاب داشته باشید و بتوانید با همگرایی بیشتری دست به دست هم دهید و مخاطب را راضی نگه دارید.

بیشتر بخوانید :9 ابزار رایگان برای تبدیل اسناد به PDF

در کل همواره می بایست در نظر بگیرید که چه نویسنده هستید، چه مترجم و چه ویراستار، اولین گزینه و اولین اولویت شما مخاطب شما است. با در نظر گرفتن نگرش ها، تعصب ها، فرهنگ و تمام ایده آل های مخاطب خود دست به قلم شوید .

نقش ذوق ادبی برای ویراستاران

نقش ذوق ادبی را در حین نوشتن و یا ترجمه و یا ویرایش دست کم نگیرید. هیچ مهارتی از مهارت دیگر برتر نیست. و شما باید همواره  تلاش کنید که در مهارت خود بهترین باشید و بهترین اثر را ارائه دهید. به این ترتیب است که مشتریان وفادار پیدا خواهید کرد و صد درصد زندگی شغلی فوق العاده ای خواهید داشت.

دیدگاهتان را بنویسید