وظیفه کارکنان مالی

وظیفه کارکنان مالی

وظیفه کارکنان مالی این است تا منابع عملیاتی را به دست بیاورند و سپس به منابع عملیاتی کمک کنند تا ارزش شرکت را حداکثر کنند. در این جا تعدادی از فعالیت های مشخص امده است:

   • پیش بینی و برنامه ریزی:

  کارکنان مالی باید هماهنگ شوند تا فرایند ها را برنامه ریزی کنند. این معنی می دهد که ان ها باید با افراد دیگر بخش های سازمان در مواردی که شرکت در اینده مشکل خواهد داشت فعل و انفعال ذاشته باشند.

   • تصمیمات مالی و سرمایه گذاری عمده:

  یک شرکت موفق معمولا رشد زیادی دارد. فروش ها به سرمایه گذاری در برنامه ها، تجهیزات و موجودی انبار نیاز خواهد داشت. کارکنان مالی باید به تعیین نرخ رشد فروش بهینه کمک کنند. کمک کنند تا دارایی های مشخصی را بدست بیاورند و سپس بهترین راه را برای تبدیل کردن دارایی ها به پول نقد پیدا کنند. برای مثال، شرکت باید بدهی ها را پرداخت کند، مایملک شرکا را دو برابر کند یا ترکیب ان ها. اگر بدهی قرار است پرداخت شود چگونه باید پرداخت شود در دوره بلند مدت و کوتاه مدت؟

  • هماهنگی و کنترل:

کارکنان مالی باید با دیگر پرسنل همکاری کنند تا تضمین کنند که شرکت به طور کارامد عمل می کند. همه ی تصمیمات تجاری استنباط مالی دارند در غیر این صورت مدیران مالی نیاز دارند تا این ها را داخل حساب قرار بدهند. برای مثال، تصمیمات بازار از طریق روشن کردن اثر سرمایه گذاری بر رشد فروش اثر می گذارد. بنابراین تصمیم گیرندگان بازار باید حساب کنند که چگونه عملکردشان توسط چنین عواملی به عنوان سرمایه های در دسترس و سیاست های موجودی انبار و ظرفیت استفاده از کارخانه تحت تاثیر قرار می گیرد و اثر می گذارد؟

  • مرتبط با بازدهی مالی،

کارکنان مالی باید با پول و بازارهای مالی سروکار داشته باشند. همان طور که ما در فصل 5 می بینیم هر شرکتی بوسیله بازارهای مالی جایی که سرمایه وجود دارد اثر می گذارد و تحت تاثیر قرار می گیرد: بطور مشخص، جایی که امنیت شرکت ها داد و ستد می شود یا جایی که سرمایه گذاران پول را ایجاد می کنند یا ان را از دست می دهند.

همه تجارت ها با ریسک هایی مواجه می شوند مانند فجایع طبیعی مثل اتش سوزی و سیل، نااطمینانی در مواد اولیه و بازار، نرخ سود محصول و نرخ مبادله مداوم در حال تغییر خارجی. با این حال، تعدادی از این ریسک ها می تواند به وسیله خرید بیمه یا از طریق خرید و فروش بازارها، بازهارهای مشتق کاهش داده شود. کارکنان مالی مسول برنامه ریسک کلی شرکت هستند مثلا ریسک هایی را که باید مدیریت شود مشخص می کنند و سپس ان ها در موضوعات کارامد تر مدیریت می کنند.

به طور خلاصه، مردم در حال کار در مدیریت مالی تصمیمات را با در نظر گرفتن دارایی شرکت ها که باید تصاحب بشود، چگونه این دارایی ها به پول نقد تبدیل می شود و این که چکونه شرکت ها باید فرصت هایشان را هدایت کنند می گیرند. اگر این مسولیت ها به طور درست اجرا شود، مدیران مالی به حداکثرسازی ارزش شرکتشان کمک خواهند کرد و هم چنین به رفاه مشتریان و کارکنان.

سوال تست انتخابی

فعالیت های مشخصی که کارکنان شرکت درگیر ان هستند چه چیزی است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.