دو مترجم

همکاری دو مترجم برای ترجمه یک کتاب

بسیاری از نویسندگان و ناشران تمایل دارند تا از ترکیب تلاش ها و تجربه های دو مترجم

برای ترجمه متن استفاده کنند. برای مثال ممکن است یک کتاب تکیه بر مسائل و

صحبت های نیتیو و بومی داشته باشد در این شرایط بهتر است که از یک مترجم نیتیو استفاده

شود تا متن مربوطه را ترجمه کند و به صورت نیتیو و بومی متن را به مخاطب تحویل دهد.

و در حیطه تخصصی نیز می بایست از مترجم متخصصی استفاده شود که بخش تخصصی

متن را ترجمه نماید و حاصل ادغام کار این دو مترجم می بایست به کاربر یا خواننده

تحویل داده شود. البته می بایست دو مترجم به گونه ای با هم همکاری کنند که بهترین ترجمه

را ارائه دهند و ترجمه ارائه شده کاملا یک دست و یک نواخت باشد و نشانه ای از شکاف

بین دو مترجم در متن نمی بایست دیده شود.

در این گونه فرایندهای ترجمه ، ضروری است که علاوه بر همکاری و

همیاری بین نویسنده و مترجم، دو مترجم نیز با یکدیگر کاملا در ارتباط باشند

و بر تفکرات همدیگر آشنایی داشته باشند

و به گونه ای فرایند ترجمه را ادامه دهند که علاوه بر همپوشانی با نقطه نظرات نویسنده،

نقطه نظرات بین دو مترجم نیز با یکدیگر همپوشانی داشته باشند و خواننده دچار گمی و

گیجی و سردرگمی نشود.

همکاری مترجمین متخصص با هم

به طور مثال، مسائل تخصصی مثل موضوعات سیاسی یا جغرافیایی که در متن یک رمان

ممکن است آورده شود می بایست توسط مترجمی ترجمه شود که بر این موضوعات تسلط

داشته باشد و مترجم دیگر نیز می بایست این مسائل را با هم به گونه ای در آمیزد تا برای خواننده،

خوانا و قابل فهم باشد. یک ترجمه ادبی مطلوب نیز نیاز به توجهات چندگانه در خصوص متن

دارد و مترجم می بایست در خصوص اشعار و متون ادبی دانش کامل و جامعی داشته باشد

و یک مترجم دیگر می بایست این مسائل تخصصی مترجم دیگر را با هم در آمیزد و

به شیوه مطلوب و خوانا و درخور توجهی به خواننده و ناشر ارائه دهد.

این گونه بازار صنعت ترجمه، رونق بیشتری می گیرد البته باید همواره توجه داشت که

همکاری و همیاری و دست به دست هم دادن دو مترجم بسیار ضروری و حائز اهمیت است.

چون اگر کوچک ترین شکاف سلیقه ای یا نوشتاری در میان دو ترجمه در خلال متن مشاهده شود،

تاثیر مطلوبی نخواهد داشت که هیچ کاملا اثر معکوس ارائه خواهد شد و به هیچ عنوان این اثر

یا این کتاب در جلب توجه مخاطبین موثر واقع نخواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.