هربرت اسپنسر

نوشتن کتاب1

نوشتن کتاب1

اسپنسر ( spenser) از امثال و کنایه هایی   همانند  استفاده میکرد ..برای مثال : در کتاب اول او  یکی از اسطوره  هایش  به طور هم زمان در شهرهای لندن و آتن و بیت المقدس (اورشلیم ) دیده میشود . اسپنسر  سه امر مهم در زندگی اش را به هم  مربوط ساخته است : اعتقاد به مسیحیتش ،  آموخته های مربوط به ادبیات باستانی وی ، و خصوصیات واحدش به عنوان یک فرد انگلیسی . بنابراین عام آموخته ها و تجارب وی همگی در تمثیلاتش به صورت خیلی ظریف و به سادگی تمام آورده شده است . فاری کووین (Faerie Queene ) دارای اشعاری بسیار ملیح و لذت بخش است که با وجود تمهدیدات موجود به سادگی به آآنها غلبه کرده است . اسپنسر  از قطعه های شعری نه بیتی منظم که همگی مصداق تفصیلی از  پشت پرده زندگی است در قالب های شعری اش استفاده کرده است . او مکررا از سیلاب ها و استرس ها که بر طبق مصادیقی از ادیان و مذاهبی که نشانگر درک او از تجربیاتش است هم در داستان ها و هم در قطعاتش به کار برده است .

اشعار میلتون (Milton ) ،با وجودی که از آشفتگی و پسوندهای موجود در شعر خیلی دور است ، می توانند روشن ساز راههایی هم تراز با خداشناسی برای نوع بشر ، و استدلالهایی که ما میتوانیم از آن برای حضرت مسیح و مسیحیت و یافتن راهی برای مسائلی که میلتون با آنها روبه روست پیدا کنیم . با وجودی که بسیاری از منتقدان پیشنهاداتی برای پایان دادن برای مصادیق مربوط به خداشناسی افراد ارایه کرد ، که در آن آدم ، فردی که سرکش است اما هنوز به حوا وفادار بود را می توان به عنوان یک قهرمان دید . حقیقتا این یک ضعف و کاستی نمی تواند باشد ،چرا که مساعلی که میلتون با استفاده از تجاربش  سعی در ربط دادن پیچیدگی ها و شاخص های وقایع کتاب مقدس مسیحیت با تفاسیر منظم آنها دارد ممکن است باعث خلق و ایجاد شعری اثر بخش شود . برای مثال شیطان که به عنوان یک نیروی شر و بدی است اما صفات شخصیتی او از انرژی و تحریک پذیر و نیروی بر انگیزنده در او وجود دارد .

هنگامی که یک شعر حماسی را مطالعه می کنید ، در ابتدا تسلیم شعر موجود و در حال لذت بردن از آن می شوید ، سپس در آن هنگام که آن به شکل گیری و ایجاد یک پاسخ منتقدانه می رسد ، در اولین تفکر در مورد اهمیت و مفهوم داستانی که شما در حال مطالعه آن هستید به ذهن خطور میکند ، بهد از آن فکر به سمت عادات و رسومی که نقال به طور نقض و نقیض در حال شرح و تفسیر آن است به آن طرف روان میشود ، بعنوان مثال ، روش هایی که سبک های نگارش در حال توضیح و انطباق اراده و اشعار نامورانه است سوق داده می شود . در نقطه نظر میلتون ، نگاه و دیدی که در وقت معرفی شیطان و آدم و حوا و دیدگاه چگونگی ادراک و احساسی که برای پایداری نامحدود و تصدیق برای همه اهداف خداشناسی است خلق می کند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.